Overslaan en naar de inhoud gaan

Ymere terughoudend met woningverkopen in dorpen Haarlemmermeer

Image

Ymere is terughoudend met verkoop van woningen in de kleine kernen Lisserbroek, Abbenes, Zwaanshoek, Beinsdorp en Buitenkaag. Zo is met de gemeente Haarlemmermeer overeengekomen. Verder voorzien de prestatieafspraken met de gemeente voor de komende drie jaar in investeringen in duurzaamheid en wordt gestreefd naar voldoende woningen voor middeninkomens.
Ondanks de Verhuurderheffing - Ymere moet jaarlijks 80 miljoen extra belasting afdragen - blijft de corporatie investeren in het verduurzamen van Haarlemmermeerse woningen. Jaarlijks maakt Ymere 1.000 energielabelsprongen door nieuwbouw en aanpassing van bestaande woningen. Met hulp van het Duurzaam Bedrijf van de gemeente krijgt een flink aantal huurwoningen bovendien zonnepanelen. Door de lagere energierekening gaan de woonlasten voor die huurders hierdoor omlaag.
Ymere brengt in de periode 2013-2015 duizend woningen in de verkoop, maar voert een terughoudend beleid in de kleine kernen Lisserbroek, Abbenes, Zwaanshoek, Beinsdorp en Buitenkaag. Daar worden minder woningen vrij verkocht dan het Haarlemmermeerse gemiddelde. Hier is het uitgangspunt verkoop via Koopgarant, waarbij de woning onderdeel blijft van de sociale voorraad.
Bij verkoop en woningtoewijzing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de lokale situatie op de woningmarkt. Om starters meer kans te geven, wordt een aantal huurwoningen toegewezen op basis van loting in plaats van de inschrijfduur bij Woningnet. Ook doorstromers kunnen hier gebruik van maken wat leidt tot meer beweging om de woningmarkt.
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen in de vrije sector voor middeninkomens, zetten de gemeente en Ymere in op meer beschikbaarheid van bestaande en nieuwe woningen in de prijscategorie van 680 tot 850 euro. De gemeente past hierbij een nieuwe werkwijze toe die aansluit op de huidige marktsituatie: er wordt niet langer aanbodgericht gepland, maar vraaggericht samengewerkt tussen gemeente en Ymere.