130 nieuwe woningen aan Sloterplas in Slotermeer

19.12.13
130 nieuwe woningen aan Sloterplas in Slotermeer

Projectontwikkelaar Latei gaat circa honderddertig woningen bouwen aan de Sloterplas in Slotermeer. Latei heeft de bouwopdracht van nieuwbouwproject Noorderhof Zuid overgenomen van woningcorporatie Stadgenoot. Vierentwintig nieuwbouwwoningen worden gebouwd als sociale huurwoningen, de andere woningen zijn vrije sector huurwoningen en koopwoningen.
Latei en stadsdeel Nieuw-West hebben vandaag een realisatieovereenkomst afgesloten. De nieuwe woonwijk wordt gebouwd op het oude parkeerterrein van het Sloterparkbad. Het maakt onderdeel uit van de stedelijke vernieuwing in Slotermeer-Oost. Het stadsdeel maakt het gebied bouwrijp en woonrijp, start de noodzakelijke vergunningsprocedures, regelt de erfpachtaanbieding en zorgt voor afstemming van het werk van de nutsbedrijven. Latei maakt het ontwerp van het plan en zorgt voor de bouw. Het bouwplan wordt in fasen uitgevoerd. De eerste fase start in april 2015. De voorverkoop van de woningen start waarschijnlijk na de zomer van 2014.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS