Overslaan en naar de inhoud gaan

1,4 miljoen woningen onderdeel van een Vereniging van Eigenaren

Image

In 2022 telde Nederland 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheren, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. De meerderheid van de VvE’s omvat een relatief klein aantal woningen; slechts 15 procent van de VvE’s bestaat uit meer dan twintig adressen. Bijna de helft (49 procent) van alle VvE’s bestaat uit maximaal drie adressen, dat zijn bijvoorbeeld verenigingen die bestaan uit alleen een boven- en een benedenwoning. Grote VvE’s komen minder vaak voor: 10 procent van de VvE’s bestaat uit 21 tot en met 50 adressen, 5 procent van de VvE’s bestaat uit meer dan 50 adressen.

Van de 1,4 miljoen woningen die onder een VvE vallen, is meer dan de helft een huurwoning. Bijna 70 procent van de woningen in een VvE behoort tot een gemengde VvE. Slechts 10 procent van de woningen valt onder een VvE met alleen koopwoningen, ruim 20 procent behoort tot een vereniging met alleen huurwoningen.

In vergelijking met de totale woningvoorraad, zijn vooroorlogse woningen en woningen van 2005 of later (nieuwe woningen) oververtegenwoordigd in een VvE. Van alle woningen in een VvE was 21 procent een woning van voor 1945, bij de woningvoorraad is dat 18 procent. Meergezinswoningen van voor de oorlog zijn voornamelijk boven- en benedenwoningen. Bij nieuwe woningen is er meer verschil; 20 procent van de woningen die onder een VvE vallen, was een nieuwe woning, terwijl deze woningen 14 procent van de totale woningvoorraad uitmaken. Dit komt doordat er relatief meer meergezinswoningen zijn gebouwd in de periode na 2005. Tussen 1965 en 1985 zijn er relatief minder meergezinswoningen gebouwd.

Van alle woningen in de woningvoorraad behoort 18 procent tot een VvE. In Noord- en Zuid-Holland behoorden relatief de meeste woningen tot een VvE, namelijk 29 procent. Daarnaast waren de woningen in Noord- en Zuid-Holland relatief vaak oude woningen. In Noord-Holland was 30 procent van de VvE-woningen een vooroorlogse woning, in Zuid-Holland was dat 26 procent. Flevoland heeft relatief gezien de meeste nieuwe woningen binnen een VvE; 39 procent heeft een bouwjaar van 2005 of later. Flevoland is een relatief jonge provincie, waar bebouwing op drooggevallen polders pas in de jaren 40 begon.

In Amsterdam is 54 procent van alle woningen onderdeel van een VvE. Zie voor details over de samenstelling dit artikel: In Amsterdam 249.000 woningen in vve's (04-01-2024)

Trefwoorden