Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2023 nog veel nieuwbouw opgeleverd in Metropoolregio Amsterdam

Serie
Image

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn vorig jaar 10.608 nieuwbouwwoningen opgeleverd, terwijl nog eens 3.827 woningen werden toegevoegd via verschillende transformatieprojecten en andere initiatieven. Het nettoresultaat was een toename van 12.501 woningen. Bijna de helft van deze nieuwe woningen werd gerealiseerd binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, waar de woningvoorraad met bijna 6.000 woningen toenam. Deze bevindingen komen naar voren uit een analyse van NUL20 op basis van recente CBS-cijfers.
Ondanks de dip in de woningbouw, zoals al enigszins zichtbaar in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2023, blijft de woningproductie  in de regio Amsterdam historisch gezien nog steeds aanzienlijk. De veelbesproken bouwcrisis komt nog maar gedeeltelijk tot uiting te komen in de oplevercijfers. Dit is deels te verklaren doordat de verslechtering van de marktomstandigheden als gevolg van de situatie in Oekraïne en de stijgende rente, pas sinds begin 2023 echt merkbaar werd. Veel van de woningen die vorig jaar zijn opgeleverd, waren al eerder in ontwikkeling genomen.

Een aanzienlijk deel van de hoge productie is toe te schrijven aan de hoofdstad zelf. Amsterdam zag de woningvoorraad in 2023 per saldo toenemen met 5.986 woningen, het saldo van nieuwbouw, transformatie minus sloop en andere mutaties. Deze toename wordt beïnvloed door het nieuwbouwproject Weespersluis in Weesp, dat nu ook meetelt.

Desondanks wijst de trend op een negatieve ontwikkeling, en dit geldt ook voor tal van andere gemeenten in de regio. Hoewel de jaarproductie in kleinere gemeenten sterk kan worden beïnvloed door de afronding van een of enkele projecten.


Metropoolregio Amsterdam: +12.501

Vorig jaar zijn er in de MRA 10.608 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 3.827 woningen via onder andere transformatieprojecten toegevoegd. Per saldo zijn er - na verrekening van onder andere sloop - 12.501 woningen bijgekomen. In Almere steeg vorig jaar het aantal opleveringen iets (netto toename 1.759 woningen), maar blijft de productie wederom achter bij de langjarige doelstellingen. Amstelveen had een heel mager jaar met slechts 41 nieuwbouwwoningen

Niet in alle regiogemeenten liep vorig jaar de productie terug. In Haarlem bijvoorbeeld werden 1.131 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 387 woningen op andere wijze aan de voorraad toegevoegd. En ook in Zaanstad is nog altijd een opgaande lijn zichtbaar met 694 nieuwbouwwoningen en 207 overige toevoegingen. In onderstaande grafiek is de woningproductie per gemeente te bekijken.  

[Fred van der Molen]