4000 X huurachterstand

02.02.10

4000 X huurachterstand

In 2009 hebben de Amsterdamse corporaties 3817 gevallen van huurachterstand gemeld in het kader van de VroegEropaf-aanpak. Deze aanpak, die het aantal ontruimingen door huurachterstand beoogd terug te brengen, is stadsbreed ingevoerd per 1 januari 2009. Onbekend is nog hoeveel corporatiewoningen zijn ontruimd in 2009. In totaal zijn er 1013 woningen ontruimd volgens een prognose van de Stichting Ontwikkeling en Ondersteuning Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam (SOM). Dat is 10 procent minder dan in 2008.

VroegEropaf is een zogenaamd ‘achter-de-voordeurproject’. Als een corporatie een huurder met twee maanden huurachterstand niet kan bereiken, gaat de maatschappelijke dienstverlening op pad. Zij probeert in contact te komen met de huurder en te achterhalen welke problemen er naast de huurachterstand nog meer spelen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat een schuldproblematiek volledig uit de hand loopt en de verhuurder besluit tot ontruiming. Positieve ervaringen met deze aanpak in Noord en Zuidoost vormden in 2008 aanleiding voor de stedelijke invoering. De werkwijze is vastgelegd in een convenant en bekrachtigd door corporaties, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, de Dienst Werk en Inkomen en de stadsdelen. Onderzocht wordt of ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars en energiemaatschappijen, direct willen participeren in het project.
Het totaal aantal ontruimingen zou vorig jaar volgens een prognose van SOM zijn teruggelopen van 1128 naar 1013. Het is nog niet bekend hoeveel corporatiewoningen in 2009 zijn ontruimd. In ruim 80 procent van de gevallen is huurschuld de grond voor de ontruiming.

Ontruimingen Amsterdam
Jaar Totaal Corporaties
2006 1429 1026
2007 1303 835
2008 1128 842
2009 1013* ?

 * Prognose. Bronnen: SOM en AFWC

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS