Hoge nieuwbouwproductie in Amsterdam ondanks slechtere omstandigheden

24.01.2023
Image

Amsterdam blijft pieken in het bouwen van woningen. Ondanks de verslechterende marktomstandigheden zijn er vorig jaar maar liefst 8.401 zelfstandige woningen in aanbouw genomen. Dat is fors meer dan de al zeer ambitieuze doelstelling van 7.500 woningen per jaar uit het collegeakkoord. Ook in historisch perspectief zijn deze aantallen heel hoog. Wethouder Van Dantzig waarschuwt wel voor een mogelijke terugval in 2023. In de laatste 9 jaar zijn er ruim 63.000 woningen in aanbouw genomen in de hoofdstad.

Het blijft voor de gemeente een worsteling om grotendeels betaalbare woningen te bouwen. De in 2018 verordonneerde 40-40-20 verdeling bij nieuwbouwprojecten - met 40% sociale en 40% middeldure woningen - is nog nimmer gerealiseerd. Dat komt vooral omdat oude afspraken lang doorwerken. Maar incidenteel wordt ook afgeweken van de gewenste verdeling om projecten vlot te trekken. De afgelopen drie jaar schommelt het percentage betaalbare huurwoningen (sociaal en middelduur) tussen de 57 en 61 procent, overigens wel beduidend meer dan de jaren ervoor.

Maar dat zijn percentages. De aantallen zijn bij deze productiecijfers wel hoog. In 2022 werden 2.780 sociale huurwoningen (33%) en 2.112 middeldure huurwoningen (25%) in aanbouw genomen. De woningcorporaties namen ruim 2.500 sociale huurwoningen in aanbouw, bijna duizend meer dan in 2021. 

Lang bleef de bouw van middeldure huurwoningen ver achter bij de doelstellingen, maar in 2021 volgde een enorme inhaalactie met de bouwstart van 2.719 middeldure woningen. In 2022 waren het er ook meer dan tweeduizend: 2.112 woningen. De meeste woningen werden in aanbouw genomen in de stadsdelen Nieuw-West (2.361), Noord (2.168) en Zuidoost (1.649). 

Het college blijft inzetten om een gemiddelde jaarproductie van 7.500 nieuwe woningen, maar ziet beren op de weg: stijgende bouwkosten, een dalend consumentenvertrouwen en personeelsschaarste. Binnenkort presenteert het gemeentebestuur het Woningbouwplan 2022 -2028. Hierin staan acties en voorstellen om de woningbouw ook in deze roerige tijden op gang te houden en woningzoekenden perspectief te bieden.

Trefwoorden