Aanhoudende achterstand bij huisvesting statushouders ondanks eindsprint

11.01.2017
Image
Het ontbreekt in Amsterdam en omliggende plaatsen nog steeds aan voldoende woningen voor statushouders, zo blijkt uit de jongste cijfers van Platform Opnieuw Thuis. De huisvesting is inmiddels goed op stoom gekomen, maar er zijn nog flinke achterstanden uit het verleden. De taakstelling voor het laatste half jaar (1.112) werd wel ruim gehaald (1.195), maar daarmee werd de achterstand niet ingelopen: van de 2.127 benodigde woningen werden er in de tweede helft van vorig jaar 1.195 woningen gerealiseerd (56 procent). De cumulatieve achterstand in Haarlemmermeer is nog groter: slechts 36 procent van de taakstelling (148 van de 412 woningen) is gerealiseerd. Ook Amstelveen heeft onvoldoende woningen beschikbaar: 77 van de benodigde 171 woningen (45 procent). Zaanstad en Almere scoren wat beter. Zij haalden in 2016 respectievelijk 64 en 76 procent van hun taakstelling. 
Opnieuw Thuis maakt gebruik van cijfers die afkomstig zijn van het COA. Het ontbreken van voldoende huisvestingsmogelijkheden, zo blijkt uit berekeningen van Platform Opnieuw Thuis, leidt in deze vijf gemeenten tot een achterstand van bijna 1.500 woningen. Een kleine twee derde deel daarvan komt voor rekening van Amsterdam. Terwijl gemeenten die achterstand nog moeten inhalen, ligt er een nieuwe taakstelling. In de eerste helft van 2017 zullen in heel Nederland 13.000 vergunninghouders onderdak moeten vinden. Volgens het Platform bestaat vooral behoefte aan grotere gezinswoningen. Statushouders hebben vaak familieleden in oorlogsgebieden achtergelaten. Die mogen nu overkomen. De komende periode zal naar verwachting driekwart van de te huisvesten vergunninghouders  bestaan uit 'nareizigers'. 
 
Zie ook: Huisvesting statushouders komt op stoom (NUL20 16-1-2016)