Aanleg IJburg 2 blijft ongewis

04.10.11

Aanleg IJburg 2 blijft ongewis

IJburg 2 blijft een bewegend doel. Het  besluit over de eventuele aanleg valt niet meer voor maart volgend jaar, zo laat wethouder Van Poelgeest weten. Eerst moet duidelijker worden dat er geld is voor dergelijke 'voorinvesteringen'.  De gemeente heeft de financiële armslag niet meer om zonder meer lange-termijninvesteringen te doen.

Al eerder viel het besluit om bij gebrek aan middelen de aanleg IJburg 2 in delen op te knippen. Maar ook de aanleg van de eerste 45 hectare van IJburg 2 blijft twijfelachtig. Dat hangt af van de inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk grondbedrijf.

Alleen als grondverkopen voldoende geld opleveren, kunnen dergelijke kostbare voorinvesteringen nog worden gedaan. De gemeente hoopt op een budget van zestig miljoen euro voor dergelijke investeringen over een periode van drie jaar. Door vraaguitval op de koopwoningmarkt  is de onzekerheid over de beschikbaarheid van die ‘spaarpot’ echter groot. Bovendien bestaat er onvoldoende inzicht in de verplichtingen van de gemeente.

Duidelijk is dat bij het college de bereidheid  ontbreekt om voor de uitbreiding van IJburg extra geld te lenen. Vanwege de zeer omvangrijke bezuinigingen op de gemeentebegroting wordt het aangaan van extra financiële verplichtingen niet verantwoord  geacht.

"Noodzaak blijft"

De noodzaak IJburg 2 te ontwikkelen, staat volgens Van Poelgeest niet ter discussie.  Het gebied leent zich goed voor de bouw van grondgebonden woningen en appartementen, speciaal voor jonge gezinnen. "We hebben voor die groep nu al een tekort van drieduizend woningen.  Elders in de stad ontbreekt het ons aan alternatieve locaties van voldoende omvang om een dergelijk woonmilieu te bieden.  Als IJburg 2 niet zou worden gebouwd, dan worden grote groepen gedwongen de stad te verlaten.”

De tweede fase van IJburg omvat zes eilanden met in totaal negenduizend woningen. De beslissing om het nieuwe land te maken sleept zich al enige jaren voort. Twee jaar geleden nog propageerde Projectbureau IJburg snelle aanleg vanwege de mogelijkheid  om met aannemers tot gunstige prijsafspraken te komen, maar het college houdt de hand op de knip.

Het gehele project IJburg 2 vraagt een investering van naar schatting van 650 miljoen euro. Uiteindelijk kan volgens Van Poelgeest sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. Volgens de jongste ramingen valt op termijn een positief resultaat van zo’n veertig miljoen euro te behalen.[BP]

 

 

Trefwoorden:

IJburg 2 blijft een bewegend doel. Het  besluit over de eventuele aanleg valt niet meer voor maart volgend jaar, zo laat wethouder Van Poelgeest weten. Eerst moet duidelijker worden dat er geld is voor dergelijke 'voorinvesteringen'.  De gemeente heeft de financiële armslag niet meer om zonder meer lange-termijninvesteringen te doen.

Al eerder viel het besluit om bij gebrek aan middelen de aanleg IJburg 2 in delen op te knippen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS