Aantal ontruimingen wegens huurschuld blijft laag in Amsterdam

08.04.19
Aantal ontruimingen wegens huurschuld blijft laag in Amsterdam

In 2018 gaven rechters in 106 gevallen toestemming tot ontruiming van een sociale huurwoning als gevolg van langdurige huurschuld. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2017 (109). In de jaren daarvoor werden er nog veel meer huishoudens ontruimd vanwege huurschulden. In 2016 waren het er nog meer dan tweehonderd. De afname van de uitzettingen is volgens gemeente en woningcorporaties het gevolg van hun Vroeg Eropaf methodiek. Huurders wordt daarbij in een vroeg stadium hulp geboden om uit de schulden te raken en te blijven. Alleen als huurders alle hulp weigeren, wordt hun zaak bij de rechter voorgelegd.

Amsterdam heeft al jaren beleid om huisuitzettingen als gevolg van huurschulden terug te dringen. Eerst via de aanpak EropAf, later geïntensiveerd in Vroeg Erop Af, waarbij de corporaties samenwerken met maatschappelijke organisaties en later ook nutsbedrijven. Vanaf 2006 is daardoor - ondanks de crisis - het aantal ontruimingen spectaculair gedaald.
Wethouder Armoede Marjolein Moorman wil de komende jaren 2,3 miljoen investeren om de aanpak verder uit te breiden. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van het bereik door nauwere samenwerking met ketenpartners. Moorman: "Doel hierbij is om met de juiste persoon, het juiste gesprek met de juiste hulpverlening te voeren. Deze methode is onder andere van enorm belang om schulden bij gezinnen met kinderen te voorkomen.”
Directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: "We willen huisvesten, niet ontruimen. Als we nog meer mensen willen helpen om niet in de problemen te komen, dan moeten we hen ontzorgen. Ook om te voorkomen dat mensen steeds opnieuw schulden opbouwen. Dat zien we namelijk vaak. Daarom willen we graag dat uitkeringsinstanties de huur direct aan corporaties betalen en dat het Rijk ervoor zorgt dat de huurtoeslag direct naar de corporaties kan. Dit blijkt een effectieve maatregel om huurschulden te voorkomen of te beperken.”

De dalende cijfers van woningontruimingen als gevolg van huurschuld bewijzen het succes van samenwerkingsprojecten als ‘Vroeg Eropaf’ en ‘Geregelde Betaling’ . Door de intensieve samenwerking tussen gemeente en corporaties worden huurschulden snel opgemerkt en aangepakt. Hierdoor lopen schulden minder snel op, zijn er minder deurwaarderszaken, minder ontruimingsvonnissen en uiteindelijk veel minder ontruimingen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS