Aantal SV-urgenten loopt op

28.02.12

Aantal SV-urgenten loopt op

 

De herhuisvestingsmonitor van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) toont dat ondanks de dalende productie het aantal stadsvernieuwingsurgenten (SV-urgenten) niet terug- maar oploopt. ?De verklaring voor deze stijging lijkt deels juist te liggen in die teruglopende woningproductie. ?Bewoners van te slopen woningen kregen wel een SV-verklaring, maar de nieuwbouw die een deel van hen moet opvangen is uitgesteld. ?Als gevolg daalde het aantal opgeleverde sociale huurwoningen in 2011 flink ten opzichte van eerdere jaren. ?Daar bovenop kwamen er bovendien minder reguliere sociale huurwoningen vrij.

Eind 2011 lopen er bij de Amsterdamse corporaties nog 57 lopende projecten, waarvoor in totaal nog 1.583 SV-urgenten moeten worden geherhuisvest.  ?Het gaat dan om sloop-/nieuwbouw en ingrijpende renovatie. ?Op basis van de inventarisatie verwachten de corporaties in 2012 met 37 nieuwe projecten te starten, waardoor er nog 2.000 te herhuisvesten huishoudens bijkomen.

Deels is dit goed nieuws: ondanks de crisis werken de Amsterdamse corporaties aan de verbetering van het woningbezit.?Maar er is volgens Jeroen Rous van de Federatie ook reden voor oplettendheid: de vernieuwing kan alleen doorgaan als er voldoende woningen zijn voor de SV-urgenten.

Het aantal geherhuisveste huishoudens verschilt per jaar. In 2011 zijn in totaal 1.442 huishoudens geherhuisvest. In 2010 stond de teller nog op 2.015 huishoudens, in 2009 zijn er 1.785 huishoudens geherhuisvest en in 2008 was er een piek van 2.033 huishoudens. 


Nog te herhuisvesten in lopende projecten (eind 2011)


Prognose 2012


Lopende projecten


Verwachte projecten 2012


Nieuw-West


493


500


11


5


West


162


300


5


6


Oost


540


800


30


17


Zuid


112


100


3


2


Noord


169


100


2


3


Centrum


73


200


4


4


Zuidoost


34


0


2


0


Totaal


1583


2000


57


37

Bron: AFWC

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.