Aantal verhuringen in stadsregio Amsterdam opnieuw gedaald

16.04.2012

Aantal verhuringen in stadsregio Amsterdam opnieuw gedaald

Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2011 opnieuw gedaald, zo blijkt uit de rapportage  ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2011’. Eerder publiceerde NUL20 al de voorlopige cijfers. Vorig jaar vonden 12.617 corporatiewoningen in de stadsregio Amsterdam een huurder; een daling van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen werden nog 13.949 sociale huurwoningen verhuurd. 

De inschrijfduur voor starters is gestegen van 7,9 jaar in 2010 naar 8,2 jaar in 2011. Voor doorstromers is bij acceptatie van een sociale huurwoning de gemiddelde woonduur 17,3 jaar, net als in 2010. De helft van de actief woningzoekenden heeft tussen de 1 en 7 keer op een woning gereageerd, 17 procent  tussen de 8 en 14 keer en 34 procent heeft meer dan 14 keer gereageerd.

In 2011 schreven er gemiddeld 123 mensen op een vrijkomende sociale huurwoning in, 22 minder dan in 2010. Het aantal actief woningzoekenden daalde met 13 procent. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat woningzoekenden met een bruto gezinsinkomen boven € 33.614 niet meer op woningen tot € 652,52 kunnen reageren. In 2011 hebben de corporaties 94 procent van hun woningen toegewezen aan huishoudens onder deze grens.

In de stadsregio zijn in totaal 270.000 sociale huurwoningen beschikbaar. Om kansen te bieden aan alle woningzoekenden en de doorstroming te bevorderen, werken gemeenten en corporaties aan wijziging van de toewijzingsregels. Zo zijn er plannen om een klein percentage van de vrijkomende woningen via loting toe te wijzen en om de eis van regionale binding te laten vervallen. Elke Nederlander die aan het inkomenscriterium voldoet, kan zich dan bij WoningNet inschrijven. Kleine gemeenten krijgen of houden dan wel de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan hun eigen inwoners.

Zie ook: doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt (NUL20, maart 2012)

 

Trefwoorden