Aantal woningen in Noord-Holland met zonnepanelen groeide vorig jaar met 30 procent

14.01.2021
Image

Het aantal woningen in Noord-Holland dat zonnestroom leverde aan Liander groeide in 2020 van 123.000 naar 160.000. Dat is een toename van 30 procent. Het opgestelde vermogen van de zonnepanelen op woningdaken nam toe met 137 megawatt tot een totaal van 573 megawatt (+31%). Dat meldt netbeheerder Liander.

De afgelopen jaren is de populariteit van zonnepanelen enorm toegenomen, zowel onder consumenten, eigenaren van grote bedrijfspanden als ontwikkelaars van grootschalige zonneparken. Belangrijkste reden voor de sterke groei zijn volgens Liander de aantrekkelijke regelingen van de overheid.
Ook het aantal zonneparken en grote installaties op bedrijfspanden groeide vorig jaar fors. Het vermogen van deze grote installaties groeide in 2020 met 44 procent tot 407 megawatt.

De netbeheerder wijst er op dat de lokale productie van stroom grote investeringen in het elektriciteitsnet vergt. Dat is niet ontworpen voor grootschalige regionale productie van stroom. De fors toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor grote drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat het voor klanten niet meer vanzelfsprekend is dat zij op ieder moment duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net kunnen leveren. In dat geval schakelen zonnepanelen zichzelf automatisch uit. Liander betreurt dat en werkt aan oplossingen. In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen heeft bereikt, kan het gebeuren dat ondernemers die nieuwe windparken of zonneparken of -daken ontwikkelen langer moeten wachten op transport van hun groene stroom totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Maar dat kan soms wel even duren. De uitbreiding van een groot elektriciteitsverdeelstation kan vijf tot acht jaar in beslag nemen, onder meer door lange vergunningstrajecten en procedures.
In 2020 investeerde Liander ruim 800 miljoen euro in de energienetten, in Noord-Holland ging het om 271 miljoen.