Aedes: "Afbouw salderingsregeling maakt zonnepanelen onrendabel"

07.10.2020
Image
Aanleg van zonnepanelen is vanaf 2024 onrendabel voor woningcorporaties. Dat zegt Aedes op basis van onderzoek van Fakton. De branchevereniging pleit er daarom de aangekondigde afbouw van de salderingsregeling te herzien. Met de salderingsregeling stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Zonnepanelen wekken in sommige maanden meer energie op dan dat er verbruikt wordt. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en wordt verrekend met het totale energieverbruik. Steeds meer sociale huurwoningen zijn voorzien van zonnepanelen. In 2019 steeg het aantal met 62.000 naar bijna 178.000 huizen. Als de huidige groei zou doorgaan, zijn in 2037 alle daken van corporatiewoningen voorzien van zonnepanelen. Daarmee kan 13 procent van de zonne-energiedoelstelling van de overheid worden bereikt. Zou de overheid inzetten op het volledig vol leggen van daken, dan kunnen woningcorporaties een vijfde van die doelstelling voor hun rekening nemen. Maar de afbouw van verschillende subsidieregelingen maakt deze groei volgens Aedes onwaarschijnlijk. Pas vanaf 2033 zouden de kosten voor zonnepanelen zo sterk zijn gedaald dat het loont ook zonder subsidie daarin te investeren.