Afname sociale voorraad is in Amsterdam gestopt

13.09.2018
Image
Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam is vorig jaar niet verder afgenomen. Eind 2017 telde de stad 166.299 betaalbare huurhuizen, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit de gemeentelijke Monitor Samenwerkingsafspraken die wethouder Ivens naar de raad heeft gestuurd. De cijfers daarin heeft de Amsterdamse Federatie overigens grotendeels al in juni gepubliceerd in haar Jaarbericht 2018.
 
De Amsterdamse woningcorporaties verkochten en liberaliseerden minder sociale huurwoningen dan de ruimte die ze conform de Samenwerkingsafspraken met gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam hadden. Tegelijkertijd zijn er in 2017 meer sociale huurwoningen bijgebouwd dan voorgaande jaren. Eind 2017 telde Amsterdam 166.299 sociale huurwoningen, ongeveer net zoveel als eind 2016. Gemeente en corporaties hebben een ondergrens van 162.000 afgesproken.
 
De woningcorporaties voldoen ook aan de meeste andere afspraken, bevestigt de Monitor. Overeengekomen was dat 75 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen zou worden aangeboden onder de grens van de optimale huurtoeslag. Dat was in 2017 zelfs 84 procent, tegen 62 procent in 2016.
 
Minder tevreden is het college over het aantal verhuurde corporatiewoningen in het middensegment. Afgesproken was dat de corporaties 65 procent van hun woningen in de vrije sector zou aanbieden in het middensegment (tot maximaal € 995), met een gemiddelde van € 875. Dat percentage is niet gehaald: met 1.506 woningen in het middensegment kwamen de corporaties niet verder dan 52 procent. Ook ligt de gemiddelde huurprijs met € 895 te hoog. Volgens de corporaties komt dat doordat er meer woningen zijn vrijgekomen in de hogere prijsklasse, en doordat er meer woningen zijn verhuurd met friends-contracten aan meerdere bewoners. Daardoor kwam de totale huur vaker boven de € 995 uit. Het college wil in de nieuw te maken afspraken meer aandacht voor woningen in het middensegment.
 
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn niet alle afgesproken doelen gehaald. Eerder bleek al dat de ambitie op het gebied van zonnepanelen niet zou worden gerealiseerd. Er is nu een programmabureau opgericht om het plaatsen van zonnepanelen fors te versnellen.
 
Zie voor meer informatie:
Corporaties voldoen aan meeste afspraken rond betaalbaarheid (NUL20, juni 2018)
Er zijn nog XXX wachtenden voor u (NUL20, juni 2018)