AFWC-directeur Egbert de Vries opvolger Sharon Dijksma

18.12.2020
Image

AFWC-directeur Egbert de Vries (51) volgt Sharon Dijksma op als nieuwe wethouder Verkeer en Vervoer. De fractie van de PvdA heeft hem donderdag voorgedragen als wethouderskandidaat. De vacature ontstond na het vertrek van Dijksma als burgemeester naar Utrecht. Op 20 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de voordracht.

De Vries geeft sinds 2014 - als opvolger van Hans van Harten- leiding aan de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Daar speelde hij een belangrijke rol in de lobby tegen de Verhuurdersheffing en gaf hij mede vorm aan de Prestatieafspraken met gemeente en huurders. Niet zelden sprak hij zich kritisch uit over bijvoorbeeld de te geringe bouwproductie en het tekortschietende zorgbeleid in de gemeente Amsterdam. Ook is hij actief in het bestuur van Waterschap AGV.
Daarvoor bouwde hij veel ervaring op in de Amsterdamse gemeentepolitiek. In de jaren negentig was De Vries gemeenteraadslid. Hij verliet de raad om deelraadslid en daarna bestuurder te worden in het toenmalige stadsdeel Oud-Zuid en in Zuid. In Het Parool zegt De Vries ook na de verkiezingen in 2022 wethouder te willen blijven. Voor de kandidaat-wethouder is Verkeer en Vervoer evenals volkshuisvesting een sociale portefeuille. Het gaat erom kwetsbare mensen bescherming te bieden.

Trefwoorden