AFWC: 'Honderden studentenwoningen voor statushouders niet gebruikt'

01.08.2016

In Amsterdam worden honderden potentiële studentenwoningen voor statushouders niet gebruikt. Zo schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan de leden van de Tweede Kamercommissie Wonen. De benodigde studentenwoningen zijn beschikbaar, maar door gebrekkige samenwerking tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Amsterdam is er nauwelijks vraag naar campuscontracten.
De corporaties hebben alles gedaan wat van hen mag worden verwacht, zegt AFWC-directeur Egbert de Vries. "Studentenhuisvesters hebben speciaal voor jonge statushouders de instapeisen verlaagd. Men hoeft niet direct aan een studie te beginnen; er kan ook eerst sprake zijn van een jaar om Nederlands te leren. Potentiële MBO-studenten zijn net zo welkom als HBO of universitaire studenten. En er zijn afspraken gemaakt over wat te doen als een student-statushouder uitvalt bij de studie. Toch zijn de afgelopen twee jaar maar enkele statushouders in een studentenwoning geplaatst," aldus De Vries. Hij spreekt van een 'volstrekt gemiste kans'. "Kennelijk ligt de focus niet op studie, terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat studeren in Nederland statushouders de beste kansen levert om maatschappelijk succesvol te zijn."
De voor statushouders beschikbare studentenwoningen zijn nu in gebruik bij reguliere studenten. Van leegstand is geen sprake, benadrukt de Federatie.