AFWC maakt genomineerden voor Jeroen van der Veer Scriptieprijs bekend

22.12.2021
Image

Bij de drie genomineerden voor de Jeroen van der Veer Scriptieprijs zitten er twee die ouderenhuisvesting tot onderwerp hebben. De derde heeft de impact van de pandemie op de woningmarkt tot onderwerp. Op 24 februari wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van duizend euro.

De prijs is genoemd naar de gerespecteerde onderzoeker en beleidsadviseur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC); hij overleed een jaar geleden. Ter herinnering aan zijn leven en zijn werk heeft de Federatie de scriptieprijs in het leven geroepen: een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van volkshuisvesting.

Over de genomineerden: de scriptie van Jan van Vliet, Stimulating the desire to move, gaat over de beweegredenen voor ouderen om te verhuizen. Met Rotterdam als casus onderzocht hij welke instrumenten gemeenten kunnen inzetten om de verhuisgeneigdheid van 55-plussers in de koopsector te stimuleren. Ook Joep Bastiaans onderzocht in 'Professional collaborative housing concepts for seniors' de woonwensen van ouderen, specifiek voor collectieve woonvormen. Hij inventariseerde welke collectieve woonconcepten recent ontwikkeld zijn en onderzocht in hoeverre die aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen.
De derde genomineerde is Marjolein Brons met haar scriptie 'A crisis that triggered change' welke invloed de coronacrisis heeft op de woonwensen van mensen die een woning willen kopen.

Studenten konden tot medio oktober hun masterscriptie inleveren. De afgelopen maanden zijn deze beoordeeld door een jury, bestaande uit Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter). Via twee selectierondes hebben zij de drie scripties genomineerd.

Trefwoorden