AFWC: te veel regels voor corporatiesector

16.06.09

AFWC:  te veel regels voor corporatiesector

Aanpassing van het stelsel van woningcorporaties valt niet in goede aarde bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Minister Van der Laan komt op basis van incidenten met allemaal extra regels. Die regels kunnen excessen echt niet voorkomen. Daarvoor zijn ze te algemeen en veel te grof ,” aldus AFWC-directeur Hans van Harten.

 De brief van de minister aan de Kamer is volgens Van Harten niet helemaal verkeerd, maar gaat voorbij aan het gegeven dat corporaties zelf moeten werken aan herstel van vertrouwen. “Wij mogen de incidenten niet negeren en zullen voorzichtiger moeten zijn bij het inschatten van risico’s. Natuurlijk moet de kwaliteit van het intern toezicht omhoog, maar dat is vooral een zaak van verdere bewustwording. Het uitvaardigen van allerlei algemene regels zal de sector eerder tegenwerken dan helpen om tot goede prestaties te komen.”
De minister lanceert volgens hem tal van onhandige regels. Zo mogen corporaties bij commerciële activiteiten nog maar tot 1/3 deel kapitaal inleggen. Dat is het antwoord van de Rijksoverheid op het debacle met de ss Rotterdam, maar daar zullen volgens Van Harten allerlei uitstekende projecten het slachtoffer van worden. Ook is hij ontstemd over de fusiebeperkingen. “Na een fusie moet een wachttijd van vijf jaar in acht worden genomen. Eigen Haard heeft de kleine woningstichting in Ouder-Amstel overgenomen. Daarna zouden nieuwe overnames jarenlang onmogelijk zijn. Waar slaat dat op?” Verder heeft Van Harten kritiek op de extra eisen aan commissarissen. “De wens is begrijpelijk, maar corporaties verschillen onderling sterk. Het is veel belangrijker dat commissarissen hun taak serieus uitoefenen.”
Zorgen heeft Van Harten over de toekomstige verhouding met de gemeente. “Corporaties moeten voortaan in redelijkheid een bijdrage leveren aan de uitvoering van het lokale beleid. Het lijkt erop dat corporaties meer uitvoeringsorganisaties van de gemeente moeten worden. Dat is geen goede ontwikkeling.”
Tenslotte maakt hij bezwaar tegen het voorstel tachtig procent van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan de primaire doelgroep. De rest is voor urgenten. “Als we dat doen, dan gaan onze aanbiedingsafspraken onderuit. De groep tot de ‘ziekenfondsgrens’ maakt dan geen kans meer op een sociale huurwoning. Toewijzing aan alleen de laagste inkomensgroepen versterkt ook nog eens de segregatie. Bovendien zal bij een dergelijk percentage de stedelijke vernieuwing op een onaanvaardbare manier vertragen. Alleen al een kwart van de beschikbare woningen gaat naar stadsvernieuwingsurgenten.” [BP]

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.