AFWC: te veel regels voor corporatiesector

16.06.09

AFWC:  te veel regels voor corporatiesector

Aanpassing van het stelsel van woningcorporaties valt niet in goede aarde bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Minister Van der Laan komt op basis van incidenten met allemaal extra regels. Die regels kunnen excessen echt niet voorkomen. Daarvoor zijn ze te algemeen en veel te grof ,” aldus AFWC-directeur Hans van Harten.

 De brief van de minister aan de Kamer is volgens Van Harten niet helemaal verkeerd, maar gaat voorbij aan het gegeven dat corporaties zelf moeten werken aan herstel van vertrouwen. “Wij mogen de incidenten niet negeren en zullen voorzichtiger moeten zijn bij het inschatten van risico’s. Natuurlijk moet de kwaliteit van het intern toezicht omhoog, maar dat is vooral een zaak van verdere bewustwording. Het uitvaardigen van allerlei algemene regels zal de sector eerder tegenwerken dan helpen om tot goede prestaties te komen.”
De minister lanceert volgens hem tal van onhandige regels. Zo mogen corporaties bij commerciële activiteiten nog maar tot 1/3 deel kapitaal inleggen. Dat is het antwoord van de Rijksoverheid op het debacle met de ss Rotterdam, maar daar zullen volgens Van Harten allerlei uitstekende projecten het slachtoffer van worden. Ook is hij ontstemd over de fusiebeperkingen. “Na een fusie moet een wachttijd van vijf jaar in acht worden genomen. Eigen Haard heeft de kleine woningstichting in Ouder-Amstel overgenomen. Daarna zouden nieuwe overnames jarenlang onmogelijk zijn. Waar slaat dat op?” Verder heeft Van Harten kritiek op de extra eisen aan commissarissen. “De wens is begrijpelijk, maar corporaties verschillen onderling sterk. Het is veel belangrijker dat commissarissen hun taak serieus uitoefenen.”
Zorgen heeft Van Harten over de toekomstige verhouding met de gemeente. “Corporaties moeten voortaan in redelijkheid een bijdrage leveren aan de uitvoering van het lokale beleid. Het lijkt erop dat corporaties meer uitvoeringsorganisaties van de gemeente moeten worden. Dat is geen goede ontwikkeling.”
Tenslotte maakt hij bezwaar tegen het voorstel tachtig procent van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan de primaire doelgroep. De rest is voor urgenten. “Als we dat doen, dan gaan onze aanbiedingsafspraken onderuit. De groep tot de ‘ziekenfondsgrens’ maakt dan geen kans meer op een sociale huurwoning. Toewijzing aan alleen de laagste inkomensgroepen versterkt ook nog eens de segregatie. Bovendien zal bij een dergelijk percentage de stedelijke vernieuwing op een onaanvaardbare manier vertragen. Alleen al een kwart van de beschikbare woningen gaat naar stadsvernieuwingsurgenten.” [BP]

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.