De Alliantie blijft investeren in sociale woningbouw Eemnes

26.05.2017
Image

De Alliantie kan haar afspraken voor meer betaalbare huurwoningen in Eemnes nakomen. Minister Plasterk heeft daarvoor een ontheffing verleend. Het besluit van de minister is in belangrijke mate gebaseerd op de zienswijze van de gemeente Eemnes. De gemeente meent dat de Alliantie een belangrijke bijdrage moet kunnen blijven leveren aan de volkshuisvestelijke opgave.

“De Alliantie is de afgelopen jaren onze partner geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken. Als zij niet meer in Eemnes in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons voor de komende jaren voor een zwaardere opgave stellen. Nu zij bij ons mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen jaar hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale nieuwbouw kunnen waarmaken en de tijd krijgen om tot een definitieve oplossing te komen voor de investeringen in de Eemnesser woningmarkt," aldus wethouder Lankreijer.

De Alliantie is met circa 850 huurwoningen de enige corporatie in Eemnes.