De Alliantie bouwt 463 woningen in Theo Koomenbuurt Amsterdam-Oost

20.02.14
De Alliantie bouwt 463 woningen in Theo Koomenbuurt Amsterdam-Oost

De Alliantie bouwt de komende vijf jaar 463 woningen in de Theo Koomenbuurt in Amsterdam-Oost. De corporatie heeft daarover donderdag een overeenkomst afgesloten met de gemeente Amsterdam. De plannen voor de westkant van de zogeheten Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland voorzien in een mix van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast worden partijen gezocht die aanvullend honderd tot 150 koopwoningen realiseren.
Het percentage sociale huur is minimaal dertig procent. De verdeling van het overige programma is heel flexibel. In totaal mag 46.000 m2 woonruimte en een bescheiden hoeveelheid bedrijfsonroerendgoed worden gerealiseerd. De Alliantie denkt daarbij aan veertig grondgebonden koopwoningen, 75 sociale koopappartementen en ruim tweehonderd middensegment huurwoningen tot een maximale huur van 900 euro in de maand. Bedoeling is nog dit jaar te beginnen aan de bouw van het eerste complex met 56 appartementen.
Corporatie en gemeente hebben zich bij de Theo Koomenbuurt beperkt tot globale afspraken. Het onder leiding van architect Thijs Asselbergs ontwikkelde stedenbouwkundige frame omvat slechts tien regels. Ze gaan onder meer over de inrichting van de openbare ruimte, welstand, het tegengaan van geluidsoverlast, de bouwhoogte (maximaal circa 40 meter), een autovrij binnengebied en het handhaven van het zicht op het water. Om tot een levendige buurt met betaalbare woningen te komen, wil de Alliantie vastgoedprojecten realiseren die al eerder in bouwmethodiek en beheerskosten hun kwaliteit hebben bewezen. Dat kunnen gebouwen zijn die de corporatie al eerder heeft gebouwd. Ook kan sprake zijn van hergebruik van projecten van derden.
De overeenkomst is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het Zeeburgereiland. "Met de forse bouwplannen van de Alliantie wordt de ontwikkeling van het gebied echt in gang gezet," aldus wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS