Alliantie: "Minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

29.03.10

Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

Volgens Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, zullen corporaties per jaar 10.000 woningen minder kunnen bouwen vanwege de beperkingen die de Europese Commissie heeft opgelegd aan corporaties. Vooral de (lage) middeninkomens worden daarvan volgens hem de dupe. Corporaties kunnen geen woningen met een middeldure huur (650 - 900 euro) meer bouwen. 

Het akkoord dat het rijk na jaren onderhandelen met de Europese Commissie sloot, moet een einde maken aan 'oneigenlijke staatssteun' aan corporaties. Nederlandse woningcorporaties moeten voortaan 90 procent van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder € 33.000.

Verder mogen woningen met een huur boven € 648,- per maand niet meer gebouwd worden met ‘staatssteun’, dus met een lening waarvoor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant staat. Als gevolg hiervan kunnen corporaties volgens De Alliantie geen woningen meer bouwen met een middeldure huur, terwijl daaraan - zeker in Amsterdam - grote behoefte is. Die woningen bieden kwaliteit en zijn belangrijk voor de doorstroming uit de sociale huur. Met een rekenvoorbeeld geeft De Alliantie aan dat er een enorm gat ligt  tussen de jaarlijkse exploitatiekosten en de huuropbrengst. 
Schuyt ziet het er niet van komen dat institutionele beleggers in deze markt stappen. Hij stelt als oplossing voor dat corporaties toch in staat worden gesteld om middeldure huurwoningen te bouwen. Dat zou kunnen door deze activiteiten in een aparte dochteronderneming onder te brengen en die dochter een bruidsschat mee te geven."

Zie: Woningmarkt lijdt onder Europese afspraken staatssteun

Zie ook: Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens (NUL20, maart 2010)

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS