Almere gaat grote leegstand kantoren te lijf

16.09.2016

Almere heeft een 'aanjaagteam' opgericht om werk te maken van de transformatie van leegstaande kantoren naar woonruimte en kleinschalige werkplekken. Almere heeft een enorme leegstand in bedrijfsvastgoed. De gemeente ziet transformatiekansen in het stadshart en de centra van Almere Haven, Buiten en Poort. Het Aanjaagteam Transformatie kan inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden via Quickscans, zorgt voor duidelijke gemeentelijke procedures en bevordert dat gebiedsgericht wordt samengewerkt.

In onderzoek van DTZ medio 2016 over de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt staat Almere met 30 procent leegstand op de vierde plaats van alle Nederlandse gemeenten. Met name in de oudere delen van de stad lijkt de leegstand structureel. Tegelijkertijd heeft de stad een groeiend tekort aan kleine appartementen voor de uitstroom van jongeren, empty nesters en ouderen uit de vele gezinswoningen die Almere altijd heeft gebouwd. Daarnaast neemt ook de vraag toe van studenten en afgestudeerden van de hogescholen, statushouders en zorgdoelgroepen. Veel van deze niet-gezins-huishoudens willen graag in de oudere stadsdelen wonen.
In de aangewezen stimuleringsgebieden, waaronder het centrum, de kantorenstroken en de randen van binnenstedelijke bedrijventerreinen wil het gemeentebestuur de transformatie van leegstaand bedrijfsvastgoed naar wonen en kleinschalig werken bevorderen. Dat zijn gebieden zoals het stadshart, de centra van Almere Haven, Buiten en Poort maar ook kantorenstroken en de randen van binnenstedelijke bedrijventerreinen.
Met transformatie naar wonen wordt zowel het probleem van de leegstand als het woningtekort opgelost. Met haar eigen gebouwen geeft de gemeente het goede voorbeeld. Zo is de school aan de Vlaminghstraat verkocht voor transformatie naar kleine appartementen en worden partijen gezocht voor transformatie van de Aardbei, het rode gebouw achter het stadhuis aan de Landdroststraat. De Aardbei moet een dynamische hotspot worden voor jonge starters, waardoor de aantrekkingskracht van het hart van de stad toeneemt.