Almere laat zich inspireren door Tübbingen

26.10.2011

Almere laat zich voor Homeruskwartier inspireren door Tübbingen

Op 28 oktober start  Almere met de ontwikkeling Homeruskwartier Centrum, het hart van de zelfbouwwijk. Inmiddels bouw(d)en er zo’n 400 huishoudens hun eigen woning. Geïnspireerd door de Duitse ‘Baugemeinschaften’ heeft het stadsbestuur van Almere er nadrukkelijk voor gekozen in het centrum alle ruimte te geven aan Bouwgroepen: groepen mensen die, zonder ideologische achtergrond, geheel naar eigen inzicht, samen méér bouwen dan wat individueel mogelijk is. De architect van ‘Campus Homerus’, één van de initiatieven waarvan vrijdag de eerste paal wordt geslagen, spreekt zelfs van een kostenreductie van 12%.

Almere laat zich bij de ontwikkeling volgens gebiedsontwikkelaar Jacqueline Tellinga inspireren door de ervaringen in Tübingen: "Daar is kleinschalige bedrijvigheid ontstaan, juist omdat het initiatief bij de burgers en ondernemers zélf is neergelegd. Feitelijk keren we daarmee terug naar een stadsontwikkeling zoals we die vroeger kenden: van onderop, stapsgewijs.”

Homeruskwartier

Homeruskwartier. Op de rode vlakken komt het centrumgebied

Het stedenbouwkundig plan van Homeruskwartier Centrum gaat uit van bouwblokken, met ruimte voor gestapelde bouw en bedrijvigheid in de plint. Tellinga: “De gemeente stelt geen onnodige eisen aan branchering. Laat duizend bloemen bloeien. Van de 12.000 m² is ruim 3.000 m² beschikbaar voor detailhandel en horeca. Een deel van deze 3.000 m² bevindt zich rondom een centraal plein, maar ook elders in het gebied mogen winkels komen. Wat wél in het bestemmingsplan is vastgelegd, is dat de activiteiten moeten passen in een woonwijk. ”

De eerste initiatieven

Op 27 februari 2010 ging het centrumgebied in de verkoop. Inmiddels gaat de eerste bouwgroep starten met ‘Campus Homerus’, een bouwblok dat bestaat uit 25 lofts met prijzen van 69.500 tot 112.000 euro (VON) voor ruimte van 38 m² tot 61 m².  Dergelijke lage prijzen trekt een heel anders koperspubliek dan gebruikelijk, stelt wethouder Adri Duivesteijn vast: “Het zijn vooral studenten en starters; de leeftijd van de Bouwgroepleden varieert van 20 tot 30 jaar. Daarmee ontstaat, eigenlijk als vanzelf, de levendigheid en dynamiek die bij een centrumgebied horen.”

Een ander initiatief is ‘Het Poorthuis’, bedacht door vijf gezinnen die samen – tijdelijk – thuisloze jongeren willen helpen. Duivesteijn: “Als er één initiatief is dat aansluit op de filosofie achter zelfbouw, dan is het ‘Het Poorthuis’. Het gaat om zelfkracht, om zelfbeschikking, om het zélf inhoud geven aan je eigen leven – inclusief je eigen woon- en leefomgeving.”

Naast ‘Campus Homerus’ en ‘Het Poorthuis’ (onder voorbehoud van financiering) zal het centrum straks ook uit – onder andere – een ‘doe-het-zelf winkel’, een winkel gespecialiseerd in tropische levensmiddelen, een optometrist, een basisschool en een Hindoestaans cultureel centrum bestaan.

Vrijdag 28 oktober start de bouw van het centrumgebied. De eerste paal wordt geslagen door Marco de Kat, fractieassistent van Leefbaar Almere, en initiatiefnemer van de motie ‘Ik bouw mijn winkel’. Zijn gedachten over hoe een centrum vorm moet krijgen, vormen de kern van de wijze waarop Homeruskwartier Centrum nu wordt ontwikkeld.

Uit waardering voor het avontuur dat de makers van de wijk durfden aan te gaan biedt de gemeente hen op 28 oktober een Bouwersdiner aan. Bewoners, kopers en optanten kunnen tijdens het diner kennis nemen van elkaars plannen.

Te koop

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober organiseert de gemeente Almere op het bouwterrein aan de Castorstraat in Homeruskwartier Centrum Informatiemiddagen waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over de bouwmogelijkheden op de beschikbare kavels. Zij kunnen ook als lid van de Bouwgroep zich aanmelden bij een reeds bestaand initiatief.
Zo kan het een druk weekendje worden voor zelfbouwers in de regio Amsterdam. Dit weekend houdt de gemeente Amsterdam zijn eerste zelfbouwmarkt.