Overslaan en naar de inhoud gaan

Almere wil woningproductie verdubbelen via 'stadsakkoord' met bouwende partijen

Image
De gemeente Almere heeft met ontwikkelende en bouwende partijen een Stadsakkoord Versnelling woningbouw Almere afgesloten. Daarin wordt ingezet op de bouw van 24.500 woningen dit decennium én wordt vastgelegd onder welke condities dit moet gebeuren. Om die productie te realiseren wordt afscheid genomen van het organische ontwikkelingsmodel. Wethouder Lindenbergh: "De huidige krappe woningmarkt vraagt om meer regie. Het sleutelwoord voor de komende jaren is dan ook samenwerking tussen partijen. We gaan van gemiddeld 1000 woningen per jaar in de afgelopen 10 jaar naar 2225 woningen per jaar."
 
Het college wil de woningproductie verdubbelen. Dat vereist volgens Lindenbergh een andere aanpak, zegt de wethouder in een interview in de komende NUL20. Zelfbouw en organische ontwikkeling, voorheen de paradepaardjes van Almere, worden nauwelijks nog benoemd in het Woningbouwprogramma 2021-2025. Lindenbergh: "Zelfbouw komt in de woonvisie wel terug als punt waar we trots op zijn. Het heeft geleid tot een stad van initiatief en veel ruimtelijke variatie en kwaliteit. De zelfbouwontwikkeling gaat gewoon door. Maar ons bouwtempo is te laag geweest, er is niet genoeg gestuurd. Het credo was altijd organische groei. We willen dat nu meer gaan combineren, zonder dat dit tot verlies van de Almeerse woonkwaliteit gaat. We willen intensiever samenwerken met marktpartijen. Dan helpt het als je van elkaar weet wat je mag verwachten. Dit akkoord zorgt daarvoor.”
Met het akkoord wil de gemeenten gebieden meer gericht en met meer snelheid tot ontwikkeling brengen. "We kijken samen hoe de doorlooptijd van projecten versneld kan worden of hoe we in de toekomst slimmer gebieden tot ontwikkeling brengen. Er wordt daarom met volle inzet op permanente bouw van woningen ingezet, op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout met Almeerse kwaliteit."
 
Er zullen de komende jaren vooral veel appartementen bijkomen. Lindenbergh: "Dat wordt ook bepaald door waar we gaan bouwen. We blijven een laagbouwstad, maar op een paar specifieke plekken gaan we het komende decennium echt de lucht in. Daar voegen we een hoogstedelijk woonmilieu toe dat we nu nog niet hebben. Dat zal naar mijn verwachting geen blijvende trendbreuk blijken, maar meer een anomalie in de geschiedenis van Almere. Door nu in het stadscentrum en bij de stations te verdichten, kunnen we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met tuin blijven realiseren."
 
Dit wil Almere bouwen: 
 
24.500 woningen in tien jaar, waarvan:
  • 6.000 voor hogere inkomens
  • 10.000 voor middeninkomens (30% huur)
  • 8.500 goedkope woningen:
    - 2.000 woningen voor jongeren (met jongeren­contract)
    - 1.500 wooneenheden voor studenten (campus).
    - 5.000 voor de overige lage inkomens