Amsterdam blijft groeien, maar meer jonge gezinnen verlaten de stad

07.11.2017
Image
Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11 duizend mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft uit buitenlandse migratie. Het  saldo van de binnenlandse migratie is negatief. Meer jonge gezinnen met kinderen verlaten de stad dan enkele jaren terug. De meeste buitenlanders die zich in de stad vestigen komen uit India, gevolgd door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de bevolkingscijfers van het CBS.
 
Door verhuizingen uit andere gemeenten groeit Amsterdam niet meer. In 2016 verhuisden per saldo 4.000 mensen van Amsterdam naar andere Nederlandse gemeenten. Het zijn vooral jonge gezinnen met hun kinderen die de stad de rug toekeerden. Jongvolwassenen namen hun plaats in. De nieuwe Amsterdammers zijn vaak jong. Zij komen om te studeren en te werken. Maar de aantallen zijn anno 2016 wel iets minder groot dan voorheen, vooral omdat studenten langer thuis blijven wonen. Iets oudere jongeren tussen 22 tot 27 jaar verhuizen juist iets meer naar de hoofdstad dan in 2012. Onder hen zijn vele jonge stellen die in grotere aantallen dan voorheen naar de stad komen. In totaal vestigden zich  67.725 nieuwe inwoners in de hoofdstad. 

Vooral rijkere jonge gezinnen verlaten de stad

Als jonge gezinnen kinderen krijgen verlaten ze sneller en in groter getale de stad dan voorheen. Van de jonge gezinnen in Amsterdam was 40 procent binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind verhuisd naar een andere gemeente, vaak in de buurt van de stad. In 2012/13 verlieten per saldo 2.500 27- tot 40-jarigen de stad, in 2015/16 zijn dat er al 9.000. Zij nemen een net zo grote groep kinderen met zich mee. De meesten verhuisden naar gemeenten in de buurt, zoals Amstelveen, Almere en Zaanstad. Deze demografische beweging, waarin jongeren uit het hele land naar Amsterdam toestromen, en later in de gezinsfase uitstromen naar regiogemeenten, is niets nieuws. De term 'roltrapregio' is daarvoor al eens gemunt. Alleen is de uitstroom van gezinnen wel fors in omvang gegroeid. Eerst kon dat nog als inhaaleffect na de crisis worden gezien. Inmiddels maken de hoge huizenprijzen het de meeste gezinnen onmogelijk een grotere woning in de stad aan te schaffen. Opvallend is dat juist gezinnen met hoge inkomens het meest verhuizen. Zij zoeken een ruime koopwoning. 
Jonge gezinnen met een migratieachtergrond verlaten de stad minder vaak. Hetzelfde geldt voor jonge gezinnen met een lager inkomen, gedeeltelijk dezelfde groep.

Trefwoorden