Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam groeit al voor 2030 door naar 1 miljoen inwoners

Image

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. Amsterdam heeft in 2030 ruim een miljoen inwoners, aldus de nieuwe bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. Krimp wordt verwacht in enkele tientallen gemeenten in het noorden en langs de oostgrens van het land.

Bijna 70 procent van de verwachte nationale groei tot 2035 komt volgens de prognose terecht in de grootste gemeenten (met ten minste 100 duizend inwoners). Amsterdam heeft nu inclusief Weesp ongeveer 900.000 inwoners.  De prognose van PBL/CBS implicieert dat het inwonertal van Amsterdam nog sneller groeit dan het afgelopen decennium, met gemiddeld zo'n 12 duizend per jaar. Dat is uiteraard alleen mogelijk al de woningproductie hoog blijft. 
Rondom de grote gemeenten groeien ook andere gemeenten. Voorbeeld in de regio Amsterdam is Haarlemmermeer, maar ook Almere en Lelystad groeien sterk. Daarentegen groeit het inwonertal van kleinere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam nauwelijks of krimpt het zelfs (donkergroen op onderstaande kaart). 

Beweeg met cursor over de kaart voor info per gemeente

Amsterdam krijgt er volgens de prognose de meeste inwoners bij: naar verwachting ruim 175 duizend tot 2035. Daarbij hebben de onderzoekers de annexatie van Weesp nog niet eens meegerekend. Volgens dezelfde prognose groei het inwonertal Weesp tot 2035 met meer dan een kwart naar 25.000 inwoners. De hoofdstad passeert daardoor naar verwachting al voor 2030 de grens van een miljoen inwoners. Ook Utrecht (ruim 26%), Den Haag (18%) en Rotterdam (12%) groeien flink. De grote steden groeien enerzijds vanwege de relatief jonge bevolking (geboorteoverschot) en anderzijds door immigratie: statushouders, arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten.

Beweeg met cursor over de kaart voor info per gemeente

Vergrijzing

De Nederlandse bevolking vergrijst. In 2035 zal ruim 24 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, nu is dat nog 20 procent. De vier grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe: van 14 procent 65-plussers nu naar 19 procent in 2035. Maar het verschil in vergrijzing tussen stad en platteland zal desalniettemin toenemen.

2021 2035

PBL/CBS wijzen er op dat hun prognoses met allerlei onzekerheden zijn omgeven. Met name immigratie en woningbouw (aantal en locatie) zijn moeilijk te voorspellen. Maar ook als de bevolkingsgroei lager uitpakt dan verwacht, zullen vooral de grote gemeenten groeien.

Trefwoorden