Amsterdam: meer dan 3100 woningen opgeleverd in 2013

23.12.13
Woningproductie Amsterdam
Amsterdam: meer dan 3100 woningen opgeleverd in 2013

Er zijn in Amsterdam 3143 woningen opgeleverd in 2013, dat is meer dan in 2012 (2560) en 2011 (2939). Dit betekent niet dat de dalende trend definitief is omgebogen. In 2011 en 2012 zijn namelijk relatief weinig woningen - ruim 2000 per jaar - in aanbouw genomen, dus de productie zal in 2014 naar verwachting weer wat lager uitvallen. In 2013 kwamen enkele grote projecten gereed zoals het Waterlandplein; een substantieel deel van de opgeleverde woningen betrof kleine starters/studentenwoningen.

Zo'n 36 procent van de woningproductie bestond in 2013 uit sociale huurwoningen. Er werden ook honderden kleine koopwoningen opgeleverd (331) die vanwege de prijs onder de noemer 'sociale koop' vallen, een categorie die tot dusver volledig ontbrak in Amsterdam. Het gaat daarbij om koopprijzen die je met een modaal inkomen (€34.000) of lager kunt financieren. Het betreft kleine starters- en studentenwoningen in twee transformatiecomplexen: het GAK-gebouw en het voormalige hoofdkantoor van Tetterode. Transformatie telt mee als nieuwbouw.De meeste woningen werden in 2013 opgeleverd in Oost, dankzij de grote nieuwbouwlocaties Overamstel, Amstelcampus, Eenhoorngebied, Oostpoort en toch ook nog IJburg (+76). Ook in de vernieuwingsgebieden van Nieuw-West, West en Noord is nog stevig doorgebouwd. In Zuidoost werd in 2013 in het geheel geen nieuwbouw opgeleverd.

Start bouw: veel studentenhuisvesting en huurwoningen 

Eerder verschenen op de NUL-site al de start bouw cijfers. Deze woningen worden de komende jaren opgeleverd. Ook daar is tegen de landelijke trend in een stijging te zien. Er zijn 2700 woningen in aanbouw genomen in Amsterdam in 2013. Dat zijn er ruim 500 meer dan vorig jaar. Een kwart van de productie bestaat uit studentenwoningen. Anders dan in het eerste decennium bestaat het merendeel (72%) van de productie nu uit huurwoningen, waarvan een substantieel deel in het middensegment (12% van totale woningproductie). De woningproductie in het sociale segment blijft groot (41%), maar dat komt vooral door bouw van studentenwoningen (705 van de 1019).

De meeste woningen werden in aanbouw genomen in stadsdeel West (829), gevolgd door Oost (782) en Nieuw-West (454). Grote projecten in West zijn De Titaan (Eigen Haard 113), de transformatie van het Elsevier-gebouw tot studentenhuisvesting (227), de Hallen (113) en de herontwikkeling van het kantoorgebouw Molenwerf 2-10 van Syntrus Achmea tot 185 vrije-sector huurwoningen. Het grootste project dat in 2013 in aanbouw werd genomen in aantallen woningen is de vernieuwbouw van de Casa400 in combinatie met een nieuwe driehoekige woontoren, tezamen 472 wooneenheden, waarvan 130 middeldure huurwoningen (Duwo/Bouwinvest). Bouwinvest was daarmee direct de grootste opdrachtgever in de hoofdstad. Het aandeel van beleggers in de Amsterdamse bouwproductie is sterk stijgende. Traditioneel realiseren woningcorporatie (al dan niet in combinaties met commerciële partijen) het merendeel van de Amsterdamse woningproductie.

Bron: basisbestand woningbouwlocaties, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Zie ook: startbouw cijfers Amsterdam 2013 (NUL20 18-12-2013)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS