Amsterdam neemt eerste helft 2019 al bijna 4.000 woningen in aanbouw

24.10.19
Amsterdam neemt eerste helft 2019 al bijna 4.000 woningen in aanbouw
update 25 oktober
In de eerste helft van 2019 is de bouw van 3.884 woningen gestart, zo meldt de gemeente Amsterdam. Voor de tweede helft van het jaar zitten er nog meer dan vijfduizend woningen in de pijplijn. Wel houdt de gemeente een slag om de arm. Of dat lukt, hangt af van de marktomstandigheden. De bouwkosten stijgen. Ook is er een tekort aan bouwcapaciteit. 
 
Het gaat goed met de bouwproductie, aldus het college. Doel is van 2018 tot 2025 minimaal 7.500 woningen per jaar bij te bouwen, bij elkaar 52.500. Tussen 2018 en juli 2019 zijn er in totaal 12.523 woningen in aanbouw genomen. Dat betekent dat al bijna een kwart van die bouwdoelstelling is gerealiseerd. In totaal staan er voor de periode 2019 - 2024 ruim zestigduizend woningen op de planning.
De woningproductie zit voor meer dan de helft in het dure segment. Er zijn halverwege 2019 in de vrije sector 1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit staat in schril contract met de ambitie van dit college om meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen, volgens de 40-40-20 verdeling. Maar dat komt, aldus de gemeente, omdat het jaren kost voordat een plan in productie gaat. De planvorming van de woningen die nu worden gebouwd is gestart in de vorige collegeperiode. 
 
Tot 1 juli 2019 zijn er 1.211 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen door corporaties (1.043) en particulieren (168). Daarbij gaat het voor wat betreft de Amsterdamse corporaties om 565 zelfstandige studentenwoningen en 82 zelfstandige jongerenwoningen. Daar komen in de tweede helft van dit jaar maximaal nog ruim zevenhonderd corporatiewoningen bij, schat de gemeente op basis van overleg met individuele corporaties. Die schatting is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) te pessimistisch. De Federatie verwacht dat de Amsterdamse corporaties dit jaar ongeveer tweeduizend permanente sociale huurwoningen in aanbouw nemen. De Key is met start bouw van 1.100 woningen de meest actieve partij. Alleen al in de tweede helft van dit jaar neemt de Key 888 woningen in aanbouw, zo heeft bestuurder Leon Bobbe via twitter laten weten. Meerdere Amsterdamse corporaties worden geconfronteerd met vertraging in de bouwplannen. Zo hebben de Key, Rochdale, de Alliantie en Eigen Haard de bouw van circa vijfhonderd woningen noodgedwongen doorgeschoven naar een volgend jaar. Het betreft bouwplannen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. De vertraging wordt veroorzaakt door het nog ontbreken van definitieve en onherroepelijke vergunningen. Of het mislukken van aanbestedingen. Door sterk stijgende bouwkosten lukt het corporaties niet altijd een bouwer te vinden.
Ter vergelijking: vorig jaar namen de woningcorporaties 1.525 reguliere sociale huurwoningen in aanbouw, in 2017 1.250. Dat is exclusief studentenhuisvesting. Volgens de huidige Samenwerkingsafspraken 2015-2019 nemen de corporaties op jaarbasis gemiddeld minimaal 1.200 woningen in aanbouw, inclusief studentenhuisvesting.
 
Er zijn in de eerste helft van dit jaar 587 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Maximaal start dit jaar de bouw van 1.424 middeldure woningen. Dat kunnen er vanaf volgend jaar meer worden, aldus de gemeente: "Vanaf 2020/2021 kunnen er gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen per jaar in aanbouw worden genomen." 
 
update: informatie over Samenwerkingsafspraken toegevoegd + verwachtingen AFWC en Leon Bobbe
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.