Amsterdam overweegt zelfbewoningsplicht voor kopers nieuwbouw

30.01.18
Nieuwbouw Emerald in wijk Daalwijk, Amsterdam Zuidoost - 2015
Amsterdam overweegt zelfbewoningsplicht voor kopers nieuwbouw

De mogelijkheden om koopwoningen voor middeninkomens te bouwen binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen zijn beperkt. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Amsterdam blijft betaalbare koopwoningen bouwen in gebieden waar dat marktconform kan. Daarbij wordt koppeling aan een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding overwogen. Daarnaast gaat het college onderzoeken of woningcorporaties toch weer trek hebben om woningen met een KoopGarant-constructie te verkopen. Tot slot wordt een experiment overwogen voor het starten van een 'koopcoöperatie'.

Mede op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzoek laten doen naar mogelijkheden om meer middeninkomens - de spreekwoordelijke agent, leraar en verpleger - aan een koopwoning te helpen binnen de gemeentegrenzen. Die studie is verricht door Rebel Strategy & Development en onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft.

In de koopsector regeert de markt. Het aanbod vergroten kan volgens de onderzoekers het beste door nieuwbouw van middeldure koopwoningen. Een wettelijke beperking daarbij is dat korting op de grondprijs specifiek voor een bepaalde doelgroep niet is toegestaan. Maar in een deel van de stad - vooral buiten de ring - kunnen er marktconform middeldure koopwoningen worden gebouwd. Dat vergt geen nieuw beleid. Binnen de 40-40-20 afspraak van de Woonagenda is er ruimte voor middeldure koop in het 40 procent middensegment. Alleen is dat nu wel beperkt tot de grotere bouwprojecten (>800 woningen).
Volgens de onderzoekers is het verstandig om met aanvullende maatregelen prijsstijgingen en speculatie tegen te gaan. Hun aanbeveling is om kopers in ieder geval te verplichten er zelf een aantal jaar te gaan wonen - vergelijkbaar met de voorwaarden bij zelfbouw. Minder stellig zijn ze over een anti-speculatiebeding, omdat daar veel haken en ogen aanzitten. Zo'n beding is makkelijk te ontduiken en de handhaving is lastig en tijdrovend.

Het college gaat ook weer in gesprek met de woningcorporaties over KoopGarant, een vorm van 'verkoop onder voorwaarden' waardoor de koopprijs lager uitvalt. Deze regeling heeft in Amsterdam nooit wortel geschoten, mede vanwege de bureaucratische rompslomp en financiële risico's die het voor corporaties meebracht. Daarbij werden de woningen toch wel verkocht.
De oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf - een suggestie die elke paar jaar in de gemeenteraad naar boven komt - raden de onderzoekers af. Evenmin ziet men heil in starterssubsidies of vergelijkbare stimuleringsmaatregelen: dat jaagt in tijden van hoogconjunctuur alleen de prijzen maar verder omhoog.

Zoals gezegd mogen gemeenten in de koopsector geen specifieke doelgroep - zoals middeninkomens - korting geven op de grondprijs. Het college wil hierover in gesprek met de minister. En Amsterdam pleit ook voor een hogere Nationale Hypotheekgarantie voor regio's met hoge woningprijzen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.