Koopwoning

 • Een nieuw Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moet starters aan de nieuwbouwwoning helpen die zij normaal niet kunnen betalen. Het fonds gaat 'kortingen' verstrekken die bij de verkoop moeten worden terugbetaald. Initiatiefnemer is OpMaat, een stichting die met KoopGarant en KoopStart al sinds jaren financiële arrangementen aanbiedt aan starters op de woningmarkt. De overheid moet zorgen voor het startkapitaal van 82 miljoen. Daar moet minister en parlement nog over beslissen. Van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Een groeiend aandeel huizenkopers kiest bij de aankoop van een woning die daar wat prijs betreft voor in aanmerking komt voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het NHG-marktaandeel nam in het derde kwartaal toe naar 66 procent ten opzichte van 61 in het tweede kwartaal. Het gaat daarbij om het marktaandeel van gekochte bestaande woningen onder de 355.000 euro, de NHG-kostengrens van 2022.
  Nieuwsartikel

 • Het Sluishuis aan de rand van IJburg is door Architectenweb is uitgeroepen tot Woongebouw van het Jaar. De jury vindt het een slimme keuze om het kenmerkende Amsterdamse bouwblok als uitgangspunt te nemen en dit te vervormen naar de plek. “Het woonblok voegt daadwerkelijk iets toe aan het repertoire van de Nederlandse woningbouw.” 
  Nieuwsartikel

 • De huizenmarkt hapert door koopdrachtdaling, hogere hypotheekrente en kwakkelende economische ontwikkeling. ABN Amro voorziet voor volgend jaar een gemiddelde daling van de huizenprijzen in Nederland met 2,5%. In met name Amsterdam en de andere grote steden zal de prijscorrectie hoger uitpakken, zo voorziet woningmarkteconoom Philip Bokeloh.
  Nieuwsartikel

 • De Nederlandse woningmarkt wordt "wat rustiger en ruimer", aldus typeert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de veranderingen in de koopsector op basis van de jongste kwartaalcijfers. Het aantal huizen dat te koop staat, is in twaalf maanden bijna verdubbeld.
  Nieuwsartikel

 • Bewoners van de Dichtersbuurt in Amsterdam Nieuw-West kiezen voor sloop en nieuwbouw van hun buurt. Dat blijkt uit een enquête onder de huurders van Eigen Haard en Stadgenoot. De bewoners konden kiezen uit twee mogelijkheden: volledige sloop en nieuwbouw of ook een gedeeltelijke renovatie. Een ruime meerderheid kiest voor sloop. 
  Nieuwsartikel

 • De VVD verzet zich tegen een uitbreiding van de Huisvestingswet waarbij inwoners ook voorrang krijgen bij de aankoop van bestaande woningen in hun gemeente. Voorrang op huurwoningen en nieuwbouw-koopwoningen is voldoende, meent VVD-Kamerlid Peter de Groot. D66 heeft twijfels.
  Nieuwsartikel

 • Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Wijziging van de Huisvestingswet moet dit volgend jaar mogelijk maken. 
  Nieuwsartikel

 • Het college van Lelystad heeft de raad voorgesteld het kredietplafond van de Starterslening te verhogen met 3 miljoen euro. Het totale bedrag komt hiermee op 11 miljoen euro. Starters op de woningmarkt kunnen in Lelystad onder bepaalde voorwaarden maximaal 65.000 euro lenen om het verschil te overbruggen tussen de prijs van de woning en het bedrag dat zij maximaal kunnen lenen. De lening is voor het eerst in 2007 in Lelystad geïntroduceerd
  Nieuwsartikel

 • De huidige inflatie heeft ook ingrijpende gevolgen voor de Amsterdamse erfpachters. Daarvoor waarschuwt erfpachtadviseur Pieter Zeegers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De Stopera zal volgens de MVA volgende maand aankondigen dat de erfpachttarieven in 2023 met 8,6 procent omhoog gaan. De inflatie wordt onverkort doorberekend aan de erfpachters die onder het nieuwe regime van de eeuwigdurende erfpacht vallen. Voor Amsterdammers die nog onder de zogeheten… meer
  Nieuwsartikel

 • Er tekent zich een trendbreuk af in de koopsector, mede veroorzaakt door de stijgende hypotheekrente. Woningen stegen in juli minder hard in prijs dan in de maanden ervoor. Ook het aantal transacties daalt verder. Bestaande koopwoningen waren in juli 14,5 procent duurder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.
  Nieuwsartikel

 • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 waren er in Amsterdam 1.579 woningen te koop. Dat is een stijging van 77 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo blijkt uit de jongste woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Verruiming van het aanbod past in een nationale trend. Over heel Nederland waren er eind juni ruim veertig procent meer woningen te koop dan in het eerste kwartaal van 2022.
  Nieuwsartikel

 • Investeerders kochten vorig jaar veel minder woningen dan in 2020, zo blijkt uit landelijk onderzoek van het Kadaster naar koopstarters, kleine investeerders (met maximaal 4 woningen) en andere investeerders in de periode 2010 tot en met 2021.
  Nieuwsartikel

 •   In deze video legt Peter Hein van Mulligen van het CBS uit welke factoren hebben bijgedragen aan de enorme prijsstijging van bestaande koopwoningen. Hij kijkt daarbij naar de rol van de hypotheekrente, inkomens, de woningvoorraad en de bevolkingsontwikkeling.  
  Video

 • Voor het eerst in twee jaar daalt in de gemeente Amsterdam de prijs van een koopwoning, zo blijkt uit recente marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Gemiddeld ligt de verkoopprijs in de eerste drie maanden van 2022 6 procent onder de prijs in het laatste kwartaal van vorig jaar. Niet alleen de transactieprijs daalt; ook de gemiddelde prijs per vierkante meter laat een daling zien.
  Nieuwsartikel

 • Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West hebben een positie verworven in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord. De ontwikkelcombinatie gaat de gebouwen aan Asterweg 20-22 her-ontwikkelen tot een gemengd gebied met woningen, kantoren en bedrijfsruimten. 
  Nieuwsartikel

 • Ruim 3.000 woningen in Amsterdam-Zuidoost kunnen me behulp van een subsidie van 29 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Het geld gaat naar woningeigenaren in Kantershof, Rechte H-buurt, Hakfoort-Huigenbos, Hoptille, G-buurt oost, Reigersbos noord, Centrum Reigersbos, Venserpolder west en Venserpolder oost; buurten waar de leefbaarheid minder is dan in de rest van de stad. 
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam Nieuw-West starten bestuursleden van een aantal VvE's een gezamenlijke bond om onderling informatie uit te wisselen, kennis te delen en als belangenbehartiging te fungeren richting gemeente en andere instanties. 
  Nieuwsartikel

 • Aan de explosieve prijsstijgingen in de woningmarkt komt ook dit jaar geen einde. RaboResearch voorspelt een prijsstijging van ruim 17 procent, nadat de prijzen in 2021 gemiddeld al met 21,1 procent stegen. Nooit eerder zijn de huizenprijzen zo snel gestegen.
  Nieuwsartikel

 • De 'jubelton', de fiscaal gunstige schenking voor het eigen huis, wordt toch mogelijk volgend jaar al aangepakt. Niet afgeschaft, maar wel met zo'n driekwart verlaagd van 106.000  naar 27.231 euro. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij, vooruitlopend op een uitgewerkt voorstel, aan de Tweede Kamer. 
  Nieuwsartikel

 • Haarlem heeft op 1 februari als eerste gemeente in de regio Amsterdam (MRA) een opkoopbescherming ingevoerd. Amsterdam volgt op 1 april en Almere, Amstelveen en - vermoedelijk Diemen - later dit (voor)jaar. Met de maatregel willen gemeenten voorkomen dat nog meer koopwoningen worden opgekocht door beleggers. 
  Achtergrondartikel

 • Het college van Diemen wil in navolging van andere steden in de Metropoolregio een opkoopbescherming invoeren. Deze maatregel moet het opkopen van woningen tegengaan met het doel die te verhuren. Diemen wil alle bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met € 512.000 euro onder de bescherming laten vallen. Daarmee sluit de kleine gemeente aan bij Amsterdam. Het besluit tot invoering wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad. Die komt 16 juni bijeen.  
  Nieuwsartikel

 • Bestaande koopwoningen waren in januari dit jaar gemiddeld 21,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. In Amsterdam was sprake van een prijsstijging van 11,5 procent.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil op 1 april de eerder aangekondigde opkoopbescherming invoeren. Voor huizen met een WOZ-waarde tot en met 512.000 euro geldt dan dat de koper er zelf moet gaan wonen en de woning de eerste vier jaar niet mag verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat steeds meer woningen worden opgekocht door beleggers om daarna duur te verhuren (buy-to-let). Het eerdere voorstel is na de inspraakperiode op een aantal punten aangepast.
  Nieuwsartikel

 • Van afkoeling op de huizenmarkt is geen sprake. In het vierde kwartaal van 2021 stegen de prijzen wederom fors terwijl het aanbod verder afnam. De gemiddelde woningprijs lag in het laatste kwartaal 20,7 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde transactieprijs ligt in Amsterdam inmiddels boven de 6 ton.
  Nieuwsartikel