Amsterdam wil 40.000 erfpachtdocumenten openbaar maken, mede vanwege werkdruk WOB-verzoeken

07.04.2021
Image
De gemeente Amsterdam gaat documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) zoveel mogelijk openbaar maken. Een de redenen is omdat dit voornemen past bij de aanstaande Wet Open Overheid. Deze operatie krijgt de status van proefproject. Maar deze openheid moet ook op termijn de grote druk op de ambtelijke capaciteit verlichten. De afgelopen jaren zijn namelijk diverse omvangrijke Wob-verzoeken ingediend rond de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Daar gaat vanwege de complexiteit heel veel tijd in zitten. De wettelijke behandelingstermijn wordt regelmatig met vele maanden overschreden. Volgens critici is dit eerder een gevolg van opzettelijk traineren dan onmacht. In ieder geval: voor het actief openbaar maken wordt nu een team samengesteld dat zich volledig toelegt op het ordenen, beoordelen en ontdubbelen van circa 40.000 erfpachtdocumenten. Men hoopt zo in de toekomst informatieverzoeken efficiënter en sneller af te handelen. Uit de laatste raadsinformatie wordt duidelijk dat de afwikkeling van de overstapregeling verder is vertraagd. Het laatste doel dat de gemeente zichzelf had gesteld was om 90 procent van de overstapaanvragen per september 2021 van een aanbieding te hebben voorzien. Deze doelstelling blijkt bij lange na niet haalbaar. Men hoopt nu in juni 2022 85 procent van de aanvragers (van zowel particulieren als beleggers) een overstapaanbieding te hebben gedaan. Als redenen voor de vertraging wordt onder andere naar de pandemie gewezen, die onder meer het aantrekken en inwerken van nieuw personeel bemoeilijkten. Ook hebben erfpachters het afgelopen jaar uitstel gekregen voor het accepteren van hun aanbieding vanwege het coronavirus. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat erfpachters in aanmerking komen voor een nieuwe WOZ-beschikking voor 2015, waardoor bepaalde dossiers mogelijk een nieuwe aanbieding moeten krijgen. En nu slokt de keuze voor het openbaar maken van documenten tijdelijk extra ambtelijke capaciteit op. Toevoeging 19 april: Wethouder Van Doorninck heeft de gemeenteraad een lijst overhandigd met documenten die geheim blijven. Het gaat om 18 stukken, waaronder documenten die inzicht geven in de onderliggende berekeningsmethodieken voor het vaststellen van de nieuwe grondwaarde bij canonherziening.

Trefwoorden