Amsterdam wil twee bruggen over het IJ

22.12.15
Amsterdam wil twee bruggen over het IJ

Het Amsterdams college wil twee bruggen voor langzaam verkeer over het IJ bouwen. De meest kansrijke locaties daarvoor lijken Het Stenen Hoofd en het Java-eiland. Op de korte termijn moet optimalisering van het verensysteem zorgen voor betere verbindingen over het IJ.
De groei van het aantal woningen en voorzieningen en de toename van de werkgelegenheid veroorzaken een toenemende druk op de veren. Om ook in de toekomst een vlotte en veilige verbinding tussen beide IJ-oevers te waarborgen, lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug volgens het college de beste oplossing: "De bruggen zorgen voor een goede, constant beschikbare verbinding voor langzaam verkeer en maken Amsterdam-Noord beter bereikbaar. De Vervoerswaardestudie van de gemeente laat zien dat mensen hierdoor sneller de auto laten staan en voor de fiets zullen kiezen. Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van economisch onderzoeksbureau Decisio komt naar voren dat deze bruggen een stimulans zijn voor de stedelijke ontwikkelingen op en rond de IJ-oevers. Ze geven een impuls aan woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen."

Om de verkeersdruk op de korte termijn te verlichten, wil het college het verensysteem verbeteren. Gedacht wordt aan het verplaatsen van het Distelwegveer, verhogen van de frequenties van de bestaande veren en het bestemmen van de veren achter het Centraal Station voor alleen maar voetgangers en fietsers. Een nieuw dynamisch reizigers informatiesysteem op de toevoerwegen kan reizigers naar de snelste verbinding doorverwijzen en daardoor de druk op de veren spreiden.

Voor het project Sprong over ’t IJ zijn meer dan 77 ideeën ingezonden, workshops georganiseerd en debatavonden gehouden. Volgens het college is nu het moment aangebroken om de meest kansrijke oplossingen verder te onderzoeken. Naast de bruggen worden ook alternatieven onderzocht, zoals de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels en de bouw van metrostation Sixhaven. In april 2016 kiest het college voor de definitieve aanpak van de vervolgstudies. In de zomer van 2017 wordt een definitieve keuze gemaakt.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS