Amsterdamse gezinnen verhuizen het vaakste naar Amstelveen

24.11.2017
Image
Sinds het aantrekken van de woningmarkt verlaten meer Amsterdammers de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 3. Maar de meesten van hen strijken in directe omgeving van de stad neer, vooral in Amstelveen (11%), Haarlem(7%), Gooise Meren (6,4%) en Zaanstad (5%). Bij veel andere Europese steden zouden dit deels binnenstedelijke verhuizingen zijn. Zo bezien valt het met die 'vlucht de stad uit' nog wel mee. Deze cijfers komen uit de editie 2017 van de jaarlijkse statistiekbijbel 'Amsterdam in cijfers' van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)van de gemeente Amsterdam.
 
Van oudsher is het patroon dat vooral jongeren naar de hoofdstad trekken om er te gaan studeren of hun werkende carrière te starten, terwijl veel jonge gezinnen de stad weer verlaten in de fase van de gezinsvorming. Zij vestigen zich grotendeels in de Amsterdamse regio. Vanaf eind jaren negentig kozen relatief meer gezinnen voor de stad, terwijl tijdens de crisis het vertrek van jonge gezinnen echt stagneerde. De afgelopen jaren nam dat vertrek weer toe. Aanvankelijk kon dat nog worden geduid als een inhaaleffect na de crisis, maar deze trend zet door. De voor de hand liggende verklaring is dat de gestegen huizenprijzen jonge gezinnen dwingt hun heil wat verderop te zoeken.
Het vertrek uit de stad neemt dus toe, maar ook het aantal mensen dat naar Amsterdam trekt groeit. Opvallend is dat aandeel jongeren van 17-19 daarbij terugloopt. Jonge studenten verkiezen kennelijk vaker 'Hotel Mama' en bij die beslissing zal het wegvallen van de basisbeurs ongetwijfeld een rol spelen. 
Vorig jaar groeide Amsterdam wederom met ruim 10.000 inwoners naar bijna 850.000 inwoners. De netto groei wordt vooral bewerkstelligd door buitenlandse migratie. Amsterdam wordt steeds populairder bij westerse migranten. Vorig jaar waren dat er 23.000, bijna net zoveel als niet-westerse migranten (24.000). Er kwamen opvallend veel meer Britten naar Amsterdam, gevolgd door Indiërs en Amerikanen. De meeste migranten komen naar Amsterdam om te studeren of te werken. 
 
OIS volgde ook bijna 11.000 kinderen die in 2010 in Amsterdam werden geboren. Uit deze 'cohortstudie' bleek dat in 2017 bijna een derde van deze kinderen de stad had verlaten, terwijl 26 procent binnen de stadsgrenzen was verhuisd. De meest gekozen bestemming van de vertrekkende gezinnen was Amstelveen. In Amstelveen is de afgelopen jaren Westwijk ontwikkeld, een grote nieuwbouwwijk in de Legmeerpolder met grotendeels eengezinswoningen.
 
 

Trefwoorden