Amsterdamse nieuwbouwmarkt: meer dure huur dan koopwoningen

17.12.19
Amsterdamse nieuwbouwmarkt: meer dure huur dan koopwoningen
Ontwikkelaars bouwen in Amsterdam in het marktsegment steeds meer dure huurwoningen en minder koopwoningen. In 2019 werden er maar liefst 2.550 dure huurwoningen (huur > 1000 euro) in aanbouw genomen tegenover 1.434 koopwoningen. Mede als gevolg van langlopende ontwikkeltrajecten komt van de 40-40-20 ambitie van het college nog niet veel terecht. In 2019 bestond 27 procent van de nieuwbouwproductie uit sociale huurwoningen en 17 procent uit middeldure huur.
Bron: gemeente Amsterdam, G&O
In het verleden werden er in Amsterdam in tijden van hoogconjunctuur vooral veel koopwoningen gebouwd. Vanaf 2017 is er een kentering zichtbaar in de nieuwbouwcijfers (startbouw) in het vrije marktsegment; in 2019 worden er voor het eerst meer dure huurwoningen dan koopwoningen in aanbouw genomen. De bouw van vrije sector huurwoningen met hoge huren is op dit moment kennelijk commercieel aantrekkelijker dan koopwoningen. Huren van 1.700 euro en hoger zijn daarbij geen zeldzaamheid, zoals bijvoorbeeld bij het project van Bouwinvest in de wijk Jeruzalem in Amsterdam Oost (zie foto).
Daarbij geeft het ontwikkelaars in een vroeg stadium financiële zekerheden als vooraf een groot deel van een nieuwbouwproject is verkocht aan een belegger. Zeker bij grote complexen kan daardoor sneller een besluit tot bouw worden gegeven; beleggers verzorgen daarbij veelal ook een deel van de voorfinanciering.
Aan koopwoningen valt potentieel wellicht meer te verdienen, maar gaat ook met meer kosten en onzekerheden gepaard. Daarbij zit er een grens aan de prijzen die kopers kunnen en willen betalen. Ook landelijk loopt de nieuwbouw van koopwoningen terug. NVB, de branchevereniging voor de bouw, meldde recent dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen dit jaar naar schatting met zo'n 12 procent  daalt. Oorzaak zijn volgens de NVB het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de zeer hoge prijsniveaus van nieuwbouwprojecten. De nieuwbouw koopwoning wordt te duur. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS