Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'

20.04.21
Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'
De Telegraaf geeft ruim baan aan Amsterdamse oppositiepartijen om nog eens de "volledige cijfers" achter de zogeheten bouwstop te eisen van wethouder Van Doorninck. Het gaat daarbij overigens niet om een bouwstop maar om het vooruitschuiven van initiatieven in het Arenagebied en Amstel III in Zuidoost. Dat is vanwege een maximering van de ambtelijke capaciteit die voor de eerste fase van planontwikkeling wordt ingezet. VVD, CDA en CU willen dat deze bezuiniging van zo'n 16 miljoen euro wordt teruggedraaid. Volgens wethouder Laurens Ivens is dat niet nodig. Amsterdam werkt al aan een historisch hoge bouwproductie. Er zouden voor de komende vier jaar al plannen zo'n 49.000 woningen in ontwikkeling zijn. Een beetje spreiding kan geen kwaad.
 
Directeur Niels Marijnissen van Certitudo trok eind maart aan de bel nadat Amsterdam een nieuw initiatief van Certitudo in Zuidoost voorlopig niet in behandeling wil nemen. Certitudo heeft 14 kavels in Zuidoost voor 1.600 woningen. De vertraging raakt planvorming voor 300 woningen; de overige 1.300 zijn al verder in het ontwikkelproces. Meer geraakt wordt Doniger Urban Developments, aldus directeur ontwikkeling Astrid van den Berg: "We hebben te horen gekregen dat de planvorming voor 600 tot 800 woningen on hold is gezet." Doniger is sinds 2016 actief in Amsterdam. Sindsdien nam het bedrijf 850 woningen in aanbouw.
De oppositie zegt nog altijd niet precies te weten hoeveel projecten geraakt worden door de bezuinigingen. "Dat is kwalijk, daar moet je als college helder over zijn", zegt Gerjan van den Heuvel (CU) in de Telegraaf.
Van den Berg meldde vorige week bij een discussie in Pakhuis de Zwijger dat ze de gemeente hebben aangeboden de proceskosten te willen voorfinancieren, zodat die nu niet op de gemeentebegroting drukt. De gemeente heeft daar volgens haar afwijzend op gereageerd. Men zou bang zijn dat ontwikkelaars teveel invloed krijgen. Want 'wie betaalt, bepaalt', kreeg ze meermaals te horen. Volgens haar is dat onzin. "Uiteindelijk betalen we die kosten toch via de grondkosten of een anterieure overeenkomst."
 
Wethouder Ivens reageerde in Pakhuis de Zwijger op de kritiek van de ontwikkelaars. Amsterdam heeft inderdaad een rem gezet op de proceskosten in de voorfase van nieuwe initiatieven. Die zijn sinds de vorige crisis verveelvoudigd van 20 naar 92 miljoen euro in 2020. De gemeente heeft die nu gemaximeerd op 80 miljoen euro, de uitgave in 2018. Ivens: "Daar konden we in voorgaande jaren bouwrecords mee ontwikkelen. We willen zeven jaar lang 7.500 woningen per jaar bouwen. Afgezien van vorig jaar zitten we daar goed mee op stoom. Op het moment dat je met ons een afsprakenbrief maakt, willen we onze capaciteit in de eerste plaats richten op het realiseren van die projecten. En daarnaast werken we ook nog mee aan andere nieuwe initiatieven."
Hij twijfelt ook of de stad meer nieuwbouw tegelijkertijd aankan: de stad moet ook mee kunnen groeien, wat voorzieningen betreft, zoals sportvoorzieningen, scholen en dergelijke.
Marijnissen is niet overtuigd: "In 2021 kunnen we geen nieuwe initiatieven oppakken in Amstel III. Dat geeft een deuk in het vertrouwen. Eigenaren staan op een tweesprong. Ze kunnen nu ook besluiten hun bedrijfspand weer langjarig door te exploiteren. Dat wil je niet. We zitten nu in een bouwpiek, maar de effecten van deze vertraging merk je over een jaar of vier. Ik heb altijd geleerd dat je door moet pakken als het marktsentiment goed is. Dat geldt des te meer als je zoals in Amstel III als gemeente geen eigen posities hebt." Marijnissen wil nu vooral perspectief: wanneer worden de plannen dan wel in behandeling genomen?
 
Ivens, Marijnissen en Van den Bergh spraken op 15 april in Pakhuis de Zwijger bij de bijeenkomst: Bouwstop of Bouwpiek? Zie onder voor link naar de video-registratie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.