Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'

20.04.21
Amsterdamse oppositiepartijen willen naadje van de kous weten over de 'bouwstop'
De Telegraaf geeft ruim baan aan Amsterdamse oppositiepartijen om nog eens de "volledige cijfers" achter de zogeheten bouwstop te eisen van wethouder Van Doorninck. Het gaat daarbij overigens niet om een bouwstop maar om het vooruitschuiven van initiatieven in het Arenagebied en Amstel III in Zuidoost. Dat is vanwege een maximering van de ambtelijke capaciteit die voor de eerste fase van planontwikkeling wordt ingezet. VVD, CDA en CU willen dat deze bezuiniging van zo'n 16 miljoen euro wordt teruggedraaid. Volgens wethouder Laurens Ivens is dat niet nodig. Amsterdam werkt al aan een historisch hoge bouwproductie. Er zouden voor de komende vier jaar al plannen zo'n 49.000 woningen in ontwikkeling zijn. Een beetje spreiding kan geen kwaad.
 
Directeur Niels Marijnissen van Certitudo trok eind maart aan de bel nadat Amsterdam een nieuw initiatief van Certitudo in Zuidoost voorlopig niet in behandeling wil nemen. Certitudo heeft 14 kavels in Zuidoost voor 1.600 woningen. De vertraging raakt planvorming voor 300 woningen; de overige 1.300 zijn al verder in het ontwikkelproces. Meer geraakt wordt Doniger Urban Developments, aldus directeur ontwikkeling Astrid van den Berg: "We hebben te horen gekregen dat de planvorming voor 600 tot 800 woningen on hold is gezet." Doniger is sinds 2016 actief in Amsterdam. Sindsdien nam het bedrijf 850 woningen in aanbouw.
De oppositie zegt nog altijd niet precies te weten hoeveel projecten geraakt worden door de bezuinigingen. "Dat is kwalijk, daar moet je als college helder over zijn", zegt Gerjan van den Heuvel (CU) in de Telegraaf.
Van den Berg meldde vorige week bij een discussie in Pakhuis de Zwijger dat ze de gemeente hebben aangeboden de proceskosten te willen voorfinancieren, zodat die nu niet op de gemeentebegroting drukt. De gemeente heeft daar volgens haar afwijzend op gereageerd. Men zou bang zijn dat ontwikkelaars teveel invloed krijgen. Want 'wie betaalt, bepaalt', kreeg ze meermaals te horen. Volgens haar is dat onzin. "Uiteindelijk betalen we die kosten toch via de grondkosten of een anterieure overeenkomst."
 
Wethouder Ivens reageerde in Pakhuis de Zwijger op de kritiek van de ontwikkelaars. Amsterdam heeft inderdaad een rem gezet op de proceskosten in de voorfase van nieuwe initiatieven. Die zijn sinds de vorige crisis verveelvoudigd van 20 naar 92 miljoen euro in 2020. De gemeente heeft die nu gemaximeerd op 80 miljoen euro, de uitgave in 2018. Ivens: "Daar konden we in voorgaande jaren bouwrecords mee ontwikkelen. We willen zeven jaar lang 7.500 woningen per jaar bouwen. Afgezien van vorig jaar zitten we daar goed mee op stoom. Op het moment dat je met ons een afsprakenbrief maakt, willen we onze capaciteit in de eerste plaats richten op het realiseren van die projecten. En daarnaast werken we ook nog mee aan andere nieuwe initiatieven."
Hij twijfelt ook of de stad meer nieuwbouw tegelijkertijd aankan: de stad moet ook mee kunnen groeien, wat voorzieningen betreft, zoals sportvoorzieningen, scholen en dergelijke.
Marijnissen is niet overtuigd: "In 2021 kunnen we geen nieuwe initiatieven oppakken in Amstel III. Dat geeft een deuk in het vertrouwen. Eigenaren staan op een tweesprong. Ze kunnen nu ook besluiten hun bedrijfspand weer langjarig door te exploiteren. Dat wil je niet. We zitten nu in een bouwpiek, maar de effecten van deze vertraging merk je over een jaar of vier. Ik heb altijd geleerd dat je door moet pakken als het marktsentiment goed is. Dat geldt des te meer als je zoals in Amstel III als gemeente geen eigen posities hebt." Marijnissen wil nu vooral perspectief: wanneer worden de plannen dan wel in behandeling genomen?
 
Ivens, Marijnissen en Van den Bergh spraken op 15 april in Pakhuis de Zwijger bij de bijeenkomst: Bouwstop of Bouwpiek? Zie onder voor link naar de video-registratie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.