Amsterdamse woonlastenregelingen bereiken juiste doelgroep corporatiehuurders

19.11.2020
Image

Amsterdamse regelingen om de woonlasten van de laagste inkomensgroep te ontzien bereiken de juiste doelgroep. Maar zelfs in een gemeente als Amsterdam, waar veel geld wordt vrijgemaakt om armoede te bestrijden, zit 42 procent van de sociale huurders financieel gezien in een zorgelijke situatie. Dat zijn bijna 60.000 huishoudens. Dit blijkt uit onderzoek van Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

Het Nibud-onderzoek laat zien dat de armoederegelingen en de regeling passende huur een positief effect hebben op de financiële positie van de huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum. Voor de opdrachtgevers is er dan ook geen reden de huidige Samenwerkingsafspraken 2020-2023 te herzien. Wel hebben de woonpartijen afgesproken dat alle huurderskoepels met hun eigen corporatie afspraken gaan maken om huurders met de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien bij de jaarlijkse huurstijgingen. Want bijna één op de vijf huishoudens in een sociale huurwoning in Amsterdam heeft het financieel gezien erg zwaar, zo blijkt uit het Nibud-onderzoek. Directeur Arjan Vliegenthart: "Wat we hier zien is een landelijk probleem, dat kunnen gemeenten niet alleen oplossen. Maar daarvoor is het wel belangrijk om dat lokale beleid ook goed in beeld te brengen."

Sinds enkele jaren passen de woningcorporaties in Amsterdam huren aan volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het Amsterdamse Woonlastenakkoord. Dat akkoord geeft huishoudens huurders met een hoge huur en laag inkomen recht op een huurverlaging tot een 'passende huur'. Daarbij worden huren die boven de zogeheten 'aftoppingsgrens' van de huurtoeslag liggen, verlaagd tot die aftoppingsgrens.
Dat helpt die inkomens. Maar het Nibud-onderzoek maakt duidelijk dat het betaalbaarheidsprobleem bij de laagste inkomens met name een inkomensprobleem is. Ook als de huurprijs is afgestemd op het lage inkomen, waarmee huishoudens in aanmerking komen voor maximale huurtoeslag, hebben deze huishoudens moeite om rond te komen.