Anne-Jo Visser nieuwe directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

26.05.2021
Image

Anne-Jo Visser (45) wordt de nieuwe directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Zij volgt Egbert de Vries op die sinds begin dit jaar wethouder is in Amsterdam. Op dit moment neemt oud-AFWC directeur Hans van Harten de honneurs waar. De nieuwe directeur neemt per half augustus het stokje over.

Visser is sinds 2017 programmadirecteur Energietransitie van de gemeente Utrecht. Daarnaast is zij voorzitter van het College van Deskundigen van de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Dunavie in Katwijk. Zij is sinds 2015 ook redactielid van het Tijdschrift Ruimte en Wonen.
De nieuwe directeur is van huis uit sociaal geograaf en planoloog en heeft veel ervaring op het gebied van wonen en woningcorporaties. Zij is onder meer werkzaam geweest bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de opvolger daarvan, Platform31. Daar was zij programmamanager wonen en wijken.

Het bestuur van de AFWC is blij met de nieuwe directeur. "Anne-Jo Visser heeft veel ervaring en affiniteit met woningcorporaties en stedelijke vraagstukken. We hebben het volste vertrouwen dat ze de belangen van de corporaties goed zal behartigen. Ook is het een voordeel dat ze de gemeentelijke wereld goed kent. Ze is een verbinder en zal ook nadrukkelijk de samenwerking met de huurdersorganisaties opzoeken", aldus voorzitter Khalid Boutachekourt.

Trefwoorden