Balkenendenorm voor corporatiebestuurders

05.12.2011

Balkenendenorm voor corporatiebestuurders 

update 8 december

Minister Donner laat  de salarissen van woningcorporatiebestuurders onder het strengste regime van de nieuwe wet 'Normering Topinkomens’ (WNT)  vallen. Dat betekent dat voor hen de zogeheten ‘Balkenendenorm’ gaat gelden.

Met de nieuwe wet wil het kabinet paal en perk stellen aan de beloningen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Woningcorporaties vallen straks onder de Balkenendenorm, de zorgsector mag daarentegen zijn eigen beloningscode opstellen. De minister motiveerde dit onderscheid door erop te wijzen dat in de volkshuisvesting sprake is van staatssteun.
Eerder pleitten de  Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) ervoor de corporatiesector ook onder dit zogeheten 'middenregime' te brengen. De Kamer heeft op dinsdag 6 december gestemd over de wet. 

AedesNet, de nieuwsbron van de branche-organisatie Aedes, wijst erop dat de salarissen van corporatiebestuurderseen al dalende zijn sinds de invoering van de eigen beloningscode in 2010. Ook in die code is de Balkenendenorm het maximumsalaris. Bestuurders die sindsdien benoemd zijn, ontvangen een salaris conform de code. Nog ongeveer 5 procent van alle bestuurders heeft een salaris boven de Balkenendenorm.

Trefwoorden