Beleggers gaan vanavond Amsterdamse raadsleden uitleggen waarom ze afhaken

28.10.19
Beleggers gaan vanavond Amsterdamse raadsleden uitleggen waarom ze afhaken
Loopt de nieuwbouwproductie als een trein of stagneert de productie omdat de institutionele beleggers afhaken vanwege de stapeling van eisen van het linkse gemeentebestuur? Beide kan waar zijn, maar wel met een faseverschil van enkele jaren. Het beleid van nu doet zich pas over enkele jaren voelen. Wat dat betreft regeren gemeentelijke colleges altijd over hun graf heen. Vanavond komt een aantal pensioenbeleggers naar de Stopera om in een rondetafelgesprek hun ervaringen en zorgen te delen met de gemeenteraad. Initiatiefnemer is VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé.
 
Vorige week meldde het college verheugd dat Amsterdam dit jaar weer een zeer hoge nieuwbouwproductie gaat realiseren: zeker 7.000 woningen. Maar wat nu wordt gebouwd zijn projecten die enkele jaren geleden al zijn uitgegeven. De boel gaat vastlopen waarschuwde Nicole Maarsen zaterdag in Het Parool. De oplopende bouwkosten, hoge grondprijzen en stapeling van eisen maken projecten bij voorbaat verliesgevend. Nieuw uit te geven projecten moeten voldoen aan de 40-40-20 verdeling, met 40 procent sociale huur en 40 procent middeldure huur. Bovendien mag de huur in dat middeldure segment voor 25 jaar slechts met de inflatie worden verhoogd.  Deze voorwaarden gelden niet alleen voor gemeentelijke tenders, maar ook voor bouwlocaties op eigen grond of locaties die al in erfpacht zijn uitgegeven.
Wethouder Ivens wijst er op dat er nog steeds gegadigden worden gevonden voor tenders met de nieuwe voorwaarden. Maar er dingen veel minder partijen mee dan in het verleden. Bovendien is het maar de vraag of de projecten van de grond komen als de beleggers de te ontwikkelen huurwoningen niet afnemen.
De pensioenbeleggers geven aan dolgraag te willen investeren in de stad, maar wel tegen aanvaardbare risico's. Het gaat immers om onze pensioenen. Volgens Néhmé zou het onverteerbaar zijn als deze betrouwbare partijen de stad de rug toekeren. Zij wil dan ook weten hoe de gesprekken tussen gemeente en beleggers verlopen en of en waarom de institutionele partijen structureel afhaken. Vanavond daarom het redelijk unieke rondetafelgesprek met Amvest, Bouwinvest, SARE&F, Vesteda en Wonam, de brancheorganisatie IVBN en de gemeenteraad. 

Relevante links:
'Amsterdam wordt te duur voor vastgoedpartijen' (Parool, 27-10-2019)
Beleggers en de Amsterdamse woningen (korte documentaire van BWL, 07-10-2019)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS