Kringlopen

afbeelding van Fred van der Molen
Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
10.12.19
Redactioneel #101
Kringlopen

Het bouwen en renoveren van woningen wordt er niet simpeler op. Naast alle
bouwkundige, brandveiligheids- en milieueisen moeten we nu ook energieneutraal, aardgasvrij, klimaatadaptief, natuurinclusief én circulair gaan bouwen. Voelt u al wat lichte irritatie opborrelen?

Lees dan toch nog even door. Achter meer hergebruik schuilt namelijk een moeilijk te negeren logica. Het gaat in de bouw om enorme hoeveelheden grondstoffen. Dat sommige daarvan schaars en duurder worden, ligt voor de hand. Maar afgezien daarvan zorgt hergebruik voor tragere uitputting van grondstoffen en minder milieubelasting.
De kern van elke circulaire aanpak is de kringloop: bij nieuwbouw worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt, bij voorkeur worden hernieuwbare materialen (‘bio-based’ zoals hout) gebruikt en huizen worden zo ontworpen dat ze aan het eind van hun levensduur goed zijn te ontmantelen.

In de bouw vindt al redelijk wat hergebruik plaats, waaronder het verwerken van puin in nieuwe bakstenen, beton en ondergronden. Maar dan gaat het om laagwaardiger hergebruik, downcycling. Om hoogwaardiger hergebruik mogelijk te maken, moet de hele bouwketen op zijn kop.
We kijken in dit nummer naar pionierprojecten zoals Circulair Buiksloterham, naar de eerste studies van woningcorporaties om ook bij renovatieprojecten meer materialen te hergebruiken. Dat blijkt een ingewikkelde zoektocht, zoals de ingediende voorstellen voor de prijsvraag 'Op weg naar een circulaire stad' duidelijk maken.

Voor de sceptici onder ons: circulariteit - de ‘runner-up’ onder de duurzaamheidseisen - gaat echt niet meer weg. Het kabinet heeft in oktober een aantal maatregelen aangekondigd om vanaf 2021 in stappen circulair bouwen af te dwingen. Overheden in de Metropoolregio willen in 2025 minstens 50 procent circulair inkopen. Met een gezamenlijke inkoopbudget van 4 miljard euro vertegenwoordigen ze wel enige marktmacht. Lees toch maar even dit nummer. Veel leesplezier!

Reactie toevoegen