All-inclusive - alternatief voor verzorgingshuis?

23.06.15

Alternatief voor verzorgingshuis? Het is een misverstand dat ouderen zonder zware indicatie door de hervormingen in de langdurige zorg niet meer in verzorgingshuizen mógen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en hotelmatige diensten. Een woonzorgconcept met een 'all-inclusive'-formule kan een goed alternatief zijn voor het traditionele verzorgingshuis. Dat is tenminste een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met twaalf woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd.

Die pilot is geïnitieerd vanwege de verwachting dat een groep ouderen behoefte zal houden aan verzorgd wonen. In april 2014 is het kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’, ondersteund door de ministeries van BZK en VWS, het experiment All-inclusive pension begonnen. Het All-inclusive-concept biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening. De bewoner betaalt huur voor de woning en een bijdrage voor de diensten die worden afgenomen. De deelnemende organisaties zijn een jaar lang gevolgd bij het in de markt zetten van het All-inclusive concept.

  • Uit de evaluatie blijkt dat het concept rendabel te exploiteren is, maar wel als aan stevige voorwaarden is voldaan:
  • Het vastgoed moet grotendeels zijn afgeschreven;
  • Het moet een centrumlocatie zijn; De minimale afzet moet zestig klanten zijn;
  • De organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.

Platform31 gaat uit van een tekort van ruim 30.000 woningen in het verzorgd-wonen-segment. Het All-inclusive woonzorgconcept zou in dit tekort kunnen voorzien.

All-inclusive - Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen.
Door: Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz. Meer informatie bij www.platform31.nl