Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam vitale stad

‘Amsterdam vitale stad’ is een doorwrocht gemeentelijk rapport over de Amsterdamse woningmarkt. Ondanks de veelheid aan informatie, onderbouwd met thematische kaarten en grafieken, is de tekst voor niet-deskundigen goed te lezen en interessant. Een rode draad is de ‘roltrapfunctie’ van de stad, waarmee wordt aangeduid dat een swingende en bedrijvige stad als Amsterdam sociale stijging mogelijk maakt. Jongeren komen naar de stad om een opleiding te volgen of een stap in hun carrière te zetten.
Maar niet iedereen kan een roltrap nemen. De statistiek maakt onverbiddelijk duidelijk dat  in Amsterdam de  kloof groeit tussen rijk en (kans)arm. Die kloof is grosso modo de A10. Bovendien nemen veel jongeren in de gezinsfase de roltrap naar de regio, waar ze wel de woning vinden die binnen de stad niet mogelijk blijkt. 
Amsterdam is nauw verbonden met de Stadsregio, hoewel ook plaatsen als Haarlem, Bussum, Almere of Bloemendaal spelen een rol als het gaat om forensen en verhuisbewegingen. Het woningaanbod sluit in Amsterdam nou eenmaal niet aan op de vraag. Ondertussen groeit het inwonertal van de hoofdstad als kool. In 2010 was er een vestigingsoverschot van ruim 7000. Daarvoor werden niet in dezelfde mate woningen bijgebouwd. De nieuwkomers verdwijnen dan ook voor een belangrijk deel in het informele en zwarte circuit. Wie netjes op een reguliere corporatiewoning wil wachten, moet de tijd nemen. Dat geldt voor starters (bijna 8 jaar), maar ook voor doorstromers. Die verhuizen gemiddeld pas na 15 jaar naar hun volgende woning. Wie veel geld te besteden heeft vindt inmiddels overigens snel een woning in de hoofdstad.

Het rapport ‘Amsterdam Vitale Stad’ leverde de feiten voor de opstellers van het Woonmanifest Amsterdam 2012. De DenkTank, bestaande uit afgevaardigden van corporaties, huurdersverenigingen, particuliere verhuurders en gemeentelijke organisaties – die daarvoor verantwoordelijk was, is inmiddels omgevormd tot een ‘DoeTank’. Die moet de vijf ombuigingen concretiseren, die ze zelf aanbevelen. Het gaat om: maatwerk, klantgericht werken, marktconforme en inkomensafhankelijke huren, denken in termen van een metropool en ‘van grootschalige herstructurering naar buurtgericht opwaarderen’.

Amsterdam vitale stad, trends in bevolking en woningmarkt in het perspectief van stedelijke groei en stagnatie, Hester Booi (Dienst Onderzoek + Statistiek) en Kees Dignum (Dienst Wonen, Zorg en Samenleving), 80 pagina’s. 

Woonmanifest Amsterdam 2012, vijf ombuigingen voor wonen in de vitale stad,
diverse auteurs, 18 pagina’s.

Beide rapporten zijn HIER gratis te downloaden via:
Een papieren versie is aan te vragen met een mail (met naam en postadres) naar: drukwerk@wzs.amsterdam.nl