Bewoners voorop - Jaarverslag !WOON

22.10.18

Stichting !WOON heeft ook een 'publiekverslag' gemaakt over het eerste jaar van de nieuwe organisatie. In 2017 bundelden de Wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt Wonen hun krachten in !WOON.
Het Jaarverslag geeft een goed overzicht van de brede werkzaamheden van de organisatie. !WOON is er primair om bewoners bij te staan. Deskundige medewerkers en vrijwilligers hebben zo’n 10.000 huishoudens met raad en advies verder kunnen helpen. !WOON ondersteunt een aantal huurderskoepels en diverse bewonerscommissies bij renovaties en sloop/nieuwbouw-programma's.
Het dienstenaanbod is vorig jaar uitgebreid met advisering aan kleine VvE's, wooncoöperaties en senioren (wooncoaches). Het jaarverslag maakt duidelijk hoe breed het dienstenpakket is gegroeid. Maar de rode draad in alle activiteiten is het ondersteunen van bewonersparticipatie op allerlei niveaus: van
advisering van huurderskoepels bij de beleidsbeïnvloeding van corporaties tot en met het ontwikkelen van een aanpak voor participatie bij de Ontwikkelbuurten en de Aardgasvrije stad.

Bewoners voorop. Het eerste jaar van !Woon, publieksverslag 2017