Energietransitie als gebiedsontwikkeling

22.11.19

Waarschijnlijk blijven windturbines en zonnepanelen nog wel even de hoofdmoot van de energietransitie vormen. Dat geeft Nederland onvermijdelijk een ander aanzien. Energietransitie en gebiedsontwikkeling zijn daarom niet los van elkaar te zien. Daar liggen ook kansen, is de boodschap die de auteur van dit boekje, Peter van Rooy (directeur van NederLandBovenWater), mee wil geven: Nederland heeft alles in huis om hét wereldlaboratorium voor verduurzaming te worden. Toch blijven we hangen in het verleden.

Over dat verleden gesproken. Van Rooy schetst eerst in een korte les geschiedenisles hoe de snelle welvaartsgroei van het naoorlogse Nederland desastreuze gevolgen had voor onze leefomgeving. Maar net als met de Watersnoodrampen van 1916 en 1953, werd ook de deze ernstige vervuiling van water, land en lucht bestreden met technologische innovaties en beleid. En nu is het volgens Van Rooy de hoogste tijd voor nieuwe Deltawerken: Nederland kan het wereldlaboratorium worden voor verduurzaming. Maar dan moeten er wel wat knoppen om.

Het boek is een vervolg op de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst waarmee werd gezocht naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Bij de energietransitie wordt het volgens Van Rooy de kunst om abstracte mondiale thema's te vertalen naar concrete regionale agendapunten. 'Die kunst verstaan we waar we bereid zijn actief om te gaan met wet- en regelgeving die eerder nodig was maar die nu vooruitgang frustreert'. Met andere woorden: schrap in regelgeving die verduurzaming afremt.

In 2019 blijken er tientallen bijeenkomsten over het thema 'gebiedsontwikkeling en energietransitie' te zijn geweest. Van Rooy probeert in deze publicatie de belangrijkste bevindingen daarvan samen te vatten. Hij citeert daarbij talrijke deskundigen die daar bijeenkwamen. Ook behandelt hij puntsgewijs welke urgenties, ambities en condities ten grondslag zouden kunnen/moeten liggen aan toekomstige beleidsontwikkeling. Deze tekst wordt geïllustreerd met krantenkoppen gebruikt en foto's van de bijeenkomsten.

Energietransitie en beleidsontwikkeling. Auteur: Peter van Rooy. Uitgever: Architectuur Lokaal. 88 pag. Voor 15 euro online te bestellen. Zie LINK.