EU@Amsterdam - een stedelijke raad

29.01.16

In het kielzog van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie borrelen allerlei initiatieven op. Een daarvan is het verschijnen van de bundel EU@Amsterdam, met de dubbelzinnige ondertitel 'Een stedelijke raad'. De EU wordt geacht dit half jaar een 'stedelijke agenda' op te stellen. In deze bundel willen de samenstellers daartoe een voorzet gegeven. Het betreft een bundeling van essays over verleden, heden en toekomst van de Europese stad, maar een substantieel aantal gaat toch vooral over Amsterdam. Niet vreemd aangezien veel auteurs zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam of werkzaam voor een Amsterdamse organisatie. Zowel het aantal onderwerpen als de diepgang is zeer divers: van ruimte voor seksueel burgerschap tot stedelijke diplomatie in Europa; van het verdwijnen van stadsgevangenissen tot de (on)zin van stedenbanden, van het nut van broedplaatsen en schooltuinen tot het onderliggende pleidooi van vrijheid in de films van Terstall. Sommige hebben een duidelijke wetenschappelijke achtergrond, andere zijn verkenningen of opiniërende artikelen.
De samenstellers hebben een moedige poging gedaan de vijftig essays in te delen in zes brokken - burgerschap, stedelijke knooppunten, creatieve steden, duurzame steden, stedelijke representatie en steden in netwerken van bestuur en beleid. Lezers van NUL20 komen vele bekende namen tegen zoals Sako Musterd, Zef Hemel, Lia Karsten, Jan Willem Duyventak, Arnold Reijndorp, Jeroen Slot en zelfs burgemeester Van der Laan. Van hem wordt een eerdere toespraak herdrukt, zoals ook andere auteurs citeren uit eerder werk. Een Amsterdams thema dat in diverse essays aan de orde komt is de zoektocht naar een nieuwe balans: groei versus woonkwaliteit, economische perspectieven versus verdergaande segregatie. Die tegenstellingen worden bijvoorbeeld aangeroerd in de essays van Zef Hemel, Arie van Wijngaarden en Jeroen Slot & Laure Michon. Voor de volkshuisvesters is het artikel van Jeroen van der Veer en Dick Schuiling over het belang van woningcorporaties een feest der herkenning.

EU@Amsterdam is samengesteld onder redactie van Virgnie Mamdouh en Anne van Wageningen, beide werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Uitgever: AUP. €19,95 (ePub) en €24,95 in paperback. 420 pagina's. Bestellen: www.aup.nl