Overslaan en naar de inhoud gaan

Geclusterd wonen: een ruimte voor ontmoeting?

Onlangs presenteerde HAN-promovendus Kim Hamers de resultaten van onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonvormen voor het sociaal contact in de woonomgeving. Het onderzoek bestond onder andere uit een enquête onder drieduizend huurders van Woonzorg Nederland. Maar ook 133 bewonersconsulenten zijn bevraagd. Dit rapport is op de bevindingen van dat onderzoek gebaseerd. 

De resultaten laten onder andere zien dat door geclusterd wonen er meer dagelijks sociaal contact ontstaat onder bewoners. Dit kan zijn door spontaan contact op de galerij of op parkeerplaatsen, maar ook via georganiseerde ontmoetingen, zoals een koffieochtend in de ontmoetingsruimte. Beide manieren van ontmoeten dragen bij aan contact tussen medebewoners, elk op hun eigen manier. Het toegenomen dagelijkse contact resulteert ook in meer burenhulp, variërend van kleine vormen van bijstand, zoals een oogje in het zeil houden, tot het verzorgen van planten of het uitlaten van de hond. De impact van dagelijks contact in geclusterde woonvormen is het meest merkbaar in wooncomplexen waar de betrokkenheid van bewoners hoog is. Het blijkt dat het opzetten van een aantrekkelijke woonvorm met ontmoetingsruimte niet automatisch leidt tot een hechte gemeenschap.

Het onderzoek is een samenwerking tussen seniorenhuisvester Woonzorg Nederland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Geclusterd wonen: een ruimte voor ontmoeting? Een studie naar de meerwaarde van geclusterde woonvormen voor het sociaal welbevinden in de woonomgeving. Bevindingen op basis van een survey gehouden onder bewonersconsulenten en huurders van Woonzorg Nederland. Auteurs: Kim Hamers, Nienke Moora en Masi Mohammadiab. Te downloaden bij de link.