Investeringsmonitor Vernieuwde Stad

12.07.2020

De 27 grote, stedelijke corporaties verenigd in De Vernieuwde Stad schroeven hun investeringsprogramma wederom flink op, zo blijkt uit hun Investeringsmonitor 2020. Uit de jaarlijkse update blijkt dat zij van plan zijn in de periode 2020-2024 52.000 woningen te bouwen. Ter vergelijking: in 2019 realiseerden deze 27 corporaties bijna 6.100 woningen, waarvan 5.300 in het sociale segment.
De aangesloten corporaties zijn van plan 23,4 miljard euro te gaan investeren in nieuwbouw en woningverbetering. Dat is 3,4 miljard euro meer dan een jaar geleden voor de vijfjaarcyclus 2019-2023 werd begroot.
Volgens de nieuwe plannen worden er naast de 52.000 nieuwe woningen ook 238.000 opgeknapt en verduurzaamd. Ondanks al deze bouwplannen neemt het aantal woningen binnen de Vernieuwde Stad niet toe. Dat komt omdat er ook veel wordt verkocht, vooral door Vestia en - in mindere mate - Mooiland. Vestia zit financieel nog altijd in zwaar weer en is daarom van plan in 2020 en 2021 wederom veel woningen te verkopen. Uitgangspunt is wel dat deze naar collega-corporaties gaan zodat ze behouden blijven voor de sociale huursector. Mooiland wil woningen afstoten om zich te concentreren in een beperkter aantal regio's. Ook Mooiland zoekt college-corporaties als afnemer.

Natuurlijk blijft in de monitor de hoge belastingdruk niet ongenoemd: zonder de Verhuurderheffing had de nieuwbouwproductie 72.000 kunnen bedragen in plaats van 52.000, aldus de Vernieuwde Stad.

Investeringen in de woningmarkt 2020. Uitgever: De Vernieuwde Stad. Stadspaper, Jaargang 2020, editie 4