Het nieuwe stadmaken

14.01.16

Van moestuin tot zelfbouw en van het zelf beheren van met sluiting bedreigde buurthuizen tot het starten van je eigen sociale onderneming. Het afgelopen decennium is een keur aan lokale burgerinitiatieven ontstaan.
In de essaybundel 'Het nieuwe stadmaken' wordt door achttien professionals en mensen uit het veld een uitgebreide blik geworpen op het ontstaan en de ontwikkeling van die initiatieven. Maar er wordt vooral gezocht naar een antwoord op die ene cruciale vraag: hoe nu verder?
De economische crisis werkte in eerste instantie als katalysator. Leegstaand vastgoed werd op alternatieve wijze herbestemd, net als braakliggende terreintjes in de stad. Meestal voor tijdelijk gebruik. Na jaren pionieren gaan er echter steeds meer stemmen op om die burgerinitiatieven in te bedden in de institutionele praktijk van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.
De auteurs in het boek proberen antwoorden te vinden op de vraag hoe dat gestalte kan krijgen. Hoe krijg je de overheid zo ver dat de welwillendheid die bestaat tegenover deze ‘bottom-up beweging’ wordt omgezet in klare munt? En dat de institutionele wereld er niet alleen de waarde van erkent maar dat de actieve burgers ook invloed en middelen krijgen om hun omgeving zelf vorm te (blijven) geven? Vanuit diverse invalshoeken nemen de auteurs in dit boek de mogelijkheden voor de toekomst onder de loep.

Het nieuwe stadmaken; van gedreven pionieren naar gelijk speelveeld.
Onder redactie van Simon Franke, Jeroen Niemans en Frans Soeterbroek.
Uitgave van Trancity Valiz i.s.m. Jaar van de Ruimte en Platform 31.
Papeback, 176 pag. ISBN 978 94 92095 05 3. Meer info: www.trancity.nl