De onderste steen boven

28.11.19

Nederlanders hebben een onuitroeibare voorkeur voor een woning met een voordeur op de begane grond en een tuintje. Dat concluderen Friso de Zeeuw en Geurt Keers in 'De onderste steen boven', een onderzoek naar de woonwensen van Nederlanders in opdracht van de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB). Ze concluderen dit uit een analyse van het grote WoonOnderzoek (WoOn2018), maar wie De Zeeuw al langer volgt, weet dat hij dit al vele jaren betoogt.
Toch bouwen we en plannen we steeds minder van deze woningen. Om begrijpelijke redenen: stedelijke appartementen in hoge dichtheden nemen minder ruimte in, zorgen voor minder verkeerscongestie, belasten het milieu minder en gaan niet ten koste van groen en platteland. Bovendien zijn er steeds meer eenpersoonshuishoudens en zijn appartementen veelal goedkoper.
Niettemin, het is goed dat de auteurs er nog eens op wijzen waar de Nederlander idealiter in zou wíllen wonen. En er ook op wijzen dat al die grote eengezinswoningen die er zijn, maar niet vrijkomen omdat senioren niet van plan zijn te verkassen. Het advies van De Zeeuw en Kuipers is dan ook: stop met de fixatie op appartementen en leg het accent op de bouw van eengezinswoningen, stadswoningen en andere laagbouwmilieus, vooral in goedkopere en middeldure prijsklassen. Stuur zo op doorstroming. En ontwikkel meer groene woonmilieus in de invloedssfeer van stedelijke regio’s.

De onderste steen boven. Over woonwensen en bouwopgave nu en morgen. Friso de Zeeuw & Geurt Keers. In opdracht van NVB, november 2019. Gratis te downloaden van de site van de NVB-Bouw.