PWNR Jaarbericht 2018

02.11.18
Het werkterrein van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad is dat van de voormalige Stadsregio Amsterdam, een gremium dat inmiddels van rijkswege is opgeheven. De vijftien gemeenten en de woningcorporaties in het gebied blijven niettemin samenwerken op het gebied van de woonruimteverdeling in de sociale huursector. Recent publiceerde het PWNR het jaarbericht over het verslagjaar 2017. Met daarin cijfers over de totale woningvoorraad en inkomens op basis van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA); de (veranderingen in de) voorraad corporatiewoningen en de huurprijzen. Bovendien is er een hoofdstuk over ‘prettig wonen’ toegevoegd, waarbij wordt teruggegrepen op het deel van het buurttevredenheidsonderzoek uit WiMRA.
De bepalende factor in de PWNR-cijfers is natuurlijk Amsterdam. Van de 276.213 zelfstandige en onzelfstandige corporatiewoningen staan er 186.429 (67%) in de hoofdstad. De belangrijkste trends in de PWNR-cijfers lopen dan ook in de pas met Amsterdamse ontwikkelingen. 
 
Meer inhoudelijke informatie naar aanleiding van dit jaarbericht staat in dit NUL20-achtergrondartikel:
Weinig sociale nieuwbouw in periferie van Amsterdam

Jaarbericht PWNR 2018. Van: Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. Gratis te downloaden vanaf de site van de AFWC